หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: นักธรรม-ธรรมศึกษา สมัครเรียน-สอบที่ใดบ้าง

โพสโดย phng เมื่อ 03-08-2014 18:22
#2

โรงเรียน, สถานศึกษา หรือองค์กรและบริษัทใดๆ
ต้องการใช้สถานที่ของตนเป็นที่จัดสอบ
ให้ดำเนินการตามระเบียบ

อ่านได้ที่ :
หลักเกณฑ์การขออนุมัติเพื่อขอเปิดสนามสอบ

และต้องมีความพร้อมในด้านต่างๆ ตามที่ระบุในคู่มือรับข้อสอบผ่านระบบอินเตอร์เนต

แก้ไขโดย phng เมื่อ 03-08-2014 18:23