หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: นักธรรม-ธรรมศึกษา สมัครเรียน-สอบที่ใดบ้าง

โพสโดย phng เมื่อ 02-08-2014 21:31
#1

นักธรรม-ธรรมศึกษา สมัครเรียน-สอบธรรมสนามหลวง

ส่วนกลาง ตรวจสอบได้ที่ : รายชื่อสำนักเรียนส่วนกลาง

ใกล้ที่ไหน ติดต่อสอบถามและสมัครได้ตามอัธยาศัย


อ่านคำแนะนำอื่น

แก้ไขโดย phng เมื่อ 09-08-2014 20:07

โพสโดย phng เมื่อ 03-08-2014 18:22
#2

โรงเรียน, สถานศึกษา หรือองค์กรและบริษัทใดๆ
ต้องการใช้สถานที่ของตนเป็นที่จัดสอบ
ให้ดำเนินการตามระเบียบ

อ่านได้ที่ :
หลักเกณฑ์การขออนุมัติเพื่อขอเปิดสนามสอบ

และต้องมีความพร้อมในด้านต่างๆ ตามที่ระบุในคู่มือรับข้อสอบผ่านระบบอินเตอร์เนต

แก้ไขโดย phng เมื่อ 03-08-2014 18:23

โพสโดย phng เมื่อ 05-08-2014 22:05
#3


นักธรรม ส่วนกลาง ดูรายชื่อสนามสอบที่ :
สนามสอบนักธรรมส่วนกลาง

แก้ไขโดย phng เมื่อ 05-08-2014 22:06

โพสโดย phng เมื่อ 07-08-2014 17:31
#4


ระเบียบวิธีปฏิบัติในการสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๗
อ่านได้ที่ :
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนกลาง พ.ศ.๒๕๕๗
ระเบียบปฏิบัติ ส่วนภูมิภาค พ.ศ.๒๕๕๗