June 05 2020 10:03:22
ข้อมูลอัลบั้ม
Copy of DSC04718_resize.jpg
อัลบั้ม: เยี่ยมสนามสอบ นธ.ตรี กำแพงเพชร/ระยอง ๒๕๕๓
เนื่องในวันสอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ ๑ นักธรรมชั้นตรี วันที่ ๑๗ - ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

วันที่ ๑๘ - ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ ท่านเจ้าคุณ พระวินัยเมธี (ปราโมทย์) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง ได้ไปเยี่ยมสนามสอบในจังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดระยอง
จำนวนรูป 19
เพิ่มล่าสุดโดย webmaster เมื่อ October 23 2010 21:15:35
ชมอัลบั้ม
อัลบั้มภาพ > เยี่ยมสนามสอบ นธ.ตรี กำแพงเพชร/ระยอง ๒๕๕๓
เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดกำแพงเพชร

dsc04696_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:08
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1426

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดกำแพงเพชร

dsc04701_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:09
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1365

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดกำแพงเพชร

dsc04707_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:09
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1393

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดกำแพงเพชร

dsc04708_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:10
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1423

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดกำแพงเพชร

dsc04718_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:10
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1482

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดกำแพงเพชร

dsc04741_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:10
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1433

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดกำแพงเพชร

dsc04731_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:11
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1522

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดกำแพงเพชร

dsc04733_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:11
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1384

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดกำแพงเพชร

dsc04740_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:12
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1427

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดกำแพงเพชร

dsc04754_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:12
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1428

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดกำแพงเพชร

dsc04758_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:12
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1411

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดกำแพงเพชร

dsc04749_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:13
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1492

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดกำแพงเพชร

dsc04761_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:13
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1384

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดกำแพงเพชร

dsc04762_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:13
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1445

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดกำแพงเพชร

dsc04766_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:13
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1386

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดกำแพงเพชร

dsc04768_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:14
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1364

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดระยอง

dsc04833_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:14
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1430

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดระยอง

dsc04825_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:15
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1538

เยี่ยมสนามสอบในจังหวัดระยอง

dsc04828_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/10/2010 21:15
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1430

แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 65,656,494 ผู้เยี่ยมชม