July 05 2022 11:29:14
ข้อมูลอัลบั้ม
DSC_1000_resize.jpg
อัลบั้ม: ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา กรุงเทพฯ
วันที่ ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ - ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นกำหนดการตรวจข้อสอบแบบเลือกตอบ (AnserSheet) ใบตอบของธรรมศึกษาตรี โท เอก ส่วนกลาง และธรรมศึกษาชั้นเอก ส่วนภูมิภาค ณ โรงเรียนปทุมคงคา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

การตรวจข้อสอบครั้งนี้ ใช้ผู้ตรวจจำนวน ๕๐๐ คน จากโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย และโรงเรียนปทุมคงคา ดำเนินการควบคุมโดย ท่านพระครูสรพาจน์โฆสิต วัดธาตุทอง หัวงานทะเบียน สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นวันตรวจข้อสอบวันสุดท้าย และมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ตรวจข้อสอบ โดยมี ท่านเจ้าคุณ พระราชสุมนต์มุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง รูปที่ ๒ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติในครั้งนี้
จำนวนรูป 30
เพิ่มล่าสุดโดย webmaster เมื่อ December 23 2010 16:30:52
ชมอัลบั้ม
อัลบั้มภาพ > ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา กรุงเทพฯ
ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1002_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:16
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1636

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1003_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:16
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1682

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1006_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:17
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1675

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1007_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:17
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2166

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1014_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:18
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1748

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1022_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:18
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2899

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1024_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:19
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1712

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1029_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:19
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1705

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1035_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:19
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1865

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1036_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:20
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2617

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1037_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:20
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1865

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1039_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:21
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2227

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1040_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:21
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 3013

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1041_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:21
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1636

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1045_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:22
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1664

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1046_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:22
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2141

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1048_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:23
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1807

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1050_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:23
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1581

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1051_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:24
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1649

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1056_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:24
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1600

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1061_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:25
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1679

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1063_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:25
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1689

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1060_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:26
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1589

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1065_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:26
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1777

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1077_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:26
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1617

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1078_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:27
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1648

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1080_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:28
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1561

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1093_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:28
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1588

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1094_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:29
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1752

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1099_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:30
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1600

แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 91,365,758 ผู้เยี่ยมชม