January 20 2021 11:45:10
ข้อมูลอัลบั้ม
DSC_1000_resize.jpg
อัลบั้ม: ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา กรุงเทพฯ
วันที่ ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ - ๑๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นกำหนดการตรวจข้อสอบแบบเลือกตอบ (AnserSheet) ใบตอบของธรรมศึกษาตรี โท เอก ส่วนกลาง และธรรมศึกษาชั้นเอก ส่วนภูมิภาค ณ โรงเรียนปทุมคงคา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

การตรวจข้อสอบครั้งนี้ ใช้ผู้ตรวจจำนวน ๕๐๐ คน จากโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง โรงเรียนพระโขนงพิทยาลัย และโรงเรียนปทุมคงคา ดำเนินการควบคุมโดย ท่านพระครูสรพาจน์โฆสิต วัดธาตุทอง หัวงานทะเบียน สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ เป็นวันตรวจข้อสอบวันสุดท้าย และมีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ตรวจข้อสอบ โดยมี ท่านเจ้าคุณ พระราชสุมนต์มุนี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร และเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง รูปที่ ๒ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติในครั้งนี้
จำนวนรูป 30
เพิ่มล่าสุดโดย webmaster เมื่อ December 23 2010 16:30:52
ชมอัลบั้ม
อัลบั้มภาพ > ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา กรุงเทพฯ
ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1002_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:16
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1465

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1003_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:16
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1506

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1006_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:17
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1502

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1007_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:17
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1939

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1014_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:18
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1573

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1022_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:18
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2676

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1024_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:19
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1532

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1029_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:19
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1529

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1035_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:19
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1692

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1036_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:20
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2424

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1037_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:20
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1631

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1039_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:21
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1951

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1040_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:21
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 2831

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1041_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:21
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1470

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1045_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:22
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1489

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1046_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:22
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1974

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1048_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:23
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1635

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1050_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:23
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1418

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1051_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:24
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1446

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1056_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:24
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1425

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1061_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:25
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1509

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1063_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:25
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1521

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1060_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:26
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1414

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1065_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:26
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1604

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1077_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:26
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1382

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1078_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:27
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1483

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1080_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:28
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1383

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1093_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:28
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1409

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1094_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:29
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1584

ตรวจข้อสอบ AnserSheet ณ ร.ร.ปทุมคงคา

dsc_1099_resize_t1.jpg

เมื่อ: 23/12/2010 16:30
โดย: webmaster
ความคิดเห็น: 0
คะแนน: ไม่มี
ชมแล้ว: 1426

แสดงผลในเวลา: 0.01 วินาที 72,063,791 ผู้เยี่ยมชม