ขอให้วัดทุกวัดทั่วประเทศเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศล
โพสโดย webmaster เมื่อ September 24 2009 20:37:09

         มส. ให้วัดทุกวัดทั่วประเทศเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังทำวัตรเช้า-เย็น จนกว่าจะทรงหายพระอาการประชวร

         สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้มีบัญชาให้วัดทุกวัดทั่วประเทศเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็นทุกวัน จนกว่าจะทรงหายพระอาการประชวร...อ่านต่อ (พศ.)....ประกาศ...