พิธีมอบรางวัลสำนักเรียนพระประยัติธรรม แผนกธรรม ดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๑
โพสโดย webmaster เมื่อ September 24 2009 20:11:31

         สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีมอบรางวัลสำนักเรียนพระประยัติธรรม แผนกธรรม ดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๑ ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ ในวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๒ โดยในช่วงเช้า พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เป็นประธานนำสวดมนต์ นางบุญศรี พานะจิตต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บรรยายพิเศษ

         ในช่วงบ่าย สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประธานในพิธี พร้อมกล่าวสัมโมทนียกถาแก่ผู้เข้ารับรางวัลและใบประกาศนียบัตร นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวถวายรายงาน นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา กล่าวอาราธนา เรียนเชิญ เจ้าสำนักเรียน และผู้อำนวยการสถานศึกษา...ชมภาพและอ่านข่าว (ข่าว พศ.)...