พระสงฆ์โอดโรงเรียนลดชั่วโมงวิชาพระพุทธศาสนา
โพสโดย webmaster เมื่อ September 18 2009 19:49:35

         วันที่ 16 ก.ย.52 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานเปิดการจัดสัมมนาพระสอนศีลธรรมฯ ประจำปี 2552 จากนั้น พระธรรมโกศาจารย์อธิการบดี ม.มจร. กล่าวปาฐกถาเรื่อง “นโยบายวาระพระสงฆ์เข้มแข็งในสถานการณ์ปัจจุบัน” ว่า ในขณะที่รัฐบาลประกาศนโยบายไทยเข้มแข็ง พระสงฆ์ก็ควรใช้เป็นโอกาสในการร่วมดำเนินนโยบายดังกล่าวด้วย โดยการสร้างความเข้มแข็งในตัวเองเพื่อส่งเสริมศีลธรรม ทั้งนี้จุดแข็งของพระสงฆ์ที่พุทธศาสนิกชนคาดหวังคือ มีความรู้ในเรื่องธรรมมะ และการได้รับความเคารพจากพุทธศาสนิกชน ดังนั้นจึงไม่ควรไปทำลายจุดแข็งของตัวเอง และอย่าให้ใครมาดูถูกว่าไปเก่งในเรื่องที่ไม่ควรเก่ง...อ่านต่อ (ไทยรัฐ)...