๑๗ กันยายน ๒๕๕๒ ครบ ๗๓ ปี พระเดชพระคุณ พระพรหมมุนี แม่กองธรรมสนามหลวง
โพสโดย webmaster เมื่อ September 18 2009 19:48:15

         กำหนดการบำเพ็ญกุศลฉลองอายุครบ ๗๓ ปี พระเดชพระคุณ พระพรหมมุนี (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองธรรมสนามหลวง และผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

         กำหนดการเริ่มเวลา ๐๘.๓๐ น. คณะศิษยานุศิษย์ถวายมุทิตาสักการะ เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณร ๓๐๐ รูป เวลา ๑๓.๐๐ น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อสร้างวัดใหม่ จ.พระนครศรีอยุธยา ณ พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร เวลา ๑๔.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ สนง.แม่กองธรรมฯ ถวายสักการะ และเวลา ๑๖.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๒ รูป เจริญพระพุทธมนต์ที่กุฎิดารากร