รบ ๒๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ ๑๔ ก.ย. ๕๒
โพสโดย webmaster เมื่อ September 18 2009 19:47:16

         สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ พระนามเดิมว่า "พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าฤกษ์" เป็นพระราชโอรส ในสมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์และเจ้าจอมมารดาน้อยเล็ก ประสูติในรัชกาลที่ ๒ เมื่อวันพฤหัสบดีขึ้น ๖ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีมะเส็ง เอกศก จ.ศ.๑๑๗๑ ตรงกับวันที่ ๑๔ กันยายน พุทธศักราช๒๓๕๒ เวลา ๔ ทุ่มเศษ ซึ่งเป็นวันเริ่มสวดมนต์ตั้งพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย จึงพระราชทานตามศุภนิมิตว่า"พระองค์เจ้าฤกษ์" ดำรงพระยศอย่างพระองค์เจ้าในหระราชวังบวรสถานมงคล

         ในวาระที่ครบรอบ ๒๐๐ ปี ในวันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ฯ องค์ที่ ๘ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จัดนิทรรศการพระราชประวัติ ณ ตำหนักล่าง วัดบวรนิเวศน์วิหาร ระหว่าง วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๒ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ นาฬิกา ไม่เว้นวันหยุดราชการ...อ่านต่อ...ม.มมร....