ขอ ๔๐ ล้าน ทำ "ศูนย์ธรรมศึกษา"
โพสโดย webmaster เมื่อ December 02 2009 08:36:21

         พระธรรมวรเมธี วัดราชบพิธฯ ในฐานะเลขานุการแม่กองธรรมสนามหลวง กล่าวถึงการส่งเสริมการสอบธรรมศึกษา ว่า กองธรรมสนามหลวงมีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาเข้าถึงการสอบธรรมศึกษาเพิ่มขึ้น จากสถิติเดิมปี 2552 ที่ผ่านมา ที่มีผู้เข้าสอบถึง 2 ล้านคน ดังนั้น แม่กองธรรมสนามหลวงจึงมีโครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลธรรมศึกษาขึ้น โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงข้อมูลธรรมศึกษาเข้ากับระบบอินเตอร์เน็ตรวมทั้งจะมีการจัดทำเนื้อหาธรรมศึกษาเป็นการ์ตูนแอนนิเมชั่น เพื่อทำให้นักเรียน นักศึกษา เข้ามาศึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง และหวังเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบธรรมศึกษามากขึ้น

         พระธรรมวรเมธีกล่าวต่อว่า กองธรรมสนามหลวงจะเสนอโครงการดังกล่าวผ่านสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อของบประมาณขอรับการสนับสนุนแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ระยะที่ 2 จำนวน 40 ล้านบาท นอกจากนี้ จะมีการเพิ่มสนามสอบธรรมศึกษาตามเขตหรืออำเภออีกหลายจุด เพื่อให้เกิดความสะดวกในการเดินทางมาสอบด้วย ...อ่านต่อ (ไทยรัฐ)...