สำนักราชเลขาธิการแจ้ง"ในหลวง"ออกมหาสมาคม 5 ธ.ค.
โพสโดย webmaster เมื่อ November 30 2009 20:08:51

         เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน สำนักราชเลขาธิการ แถลงข่าวเรื่อง การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2552 ความว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ การพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พุทธศักราช 2552 ดังนี้

         1.วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2552 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ ประจำปี 2552 ให้เลื่อนออกไปก่อน

         2.วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2552 ตามที่คณะบุคคลและประชาชน ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสเข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2552 ณ ศาลาดุสิดลัย สวนจิตรลดา เช่นทุกปีนั้น ให้เลื่อนออกไปก่อน ...อ่านต่อ (มติชน)...