วันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ วันสอบนักธรรมชั้นโท - เอก วันแรก
โพสโดย webmaster เมื่อ November 04 2009 08:47:55

         และแล้วก็ถึงวันพุธที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เป็นวันสอบนักธรรมชั้นโท - เอก ซึ่งเป็นการสอบของพระภิกษุ-สามเณร วันแรก

         ขอกราบอนุโมทนาต่อพระเถรานุเถระ พระสังฆาธิการทุกระดับชั้น พระเจ้าหน้าที่ทุกรูป ที่ช่วยขวนขวายในการจัดการเรียนการสอนมาตลอดทั้งปี และเป็นภาระช่วยจัดการสอบธรรมทุกสนามสอบทั่วประเทศ รวมทั้งพุทธศาสนิกชนทั้งหลายที่ช่วยอุปถัมภ์การสอบในครั้งนี้ ทุกท่านถือว่าได้ร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์อันน่าอัศจรรย์นี้ร่วมกันอีกปีหนึ่งแล้ว

         และขอเป็นกำลังใจแก่พระภิกษุ-สามเณร ผู้เข้าสอบนักธรรมชั้นโท - เอก ในทั่วประเทศจำนวน ๖๔,๐๗๔ รูป ทุกรูปครับ ขอให้โชคดีในการสอบในครั้งนี้ การเรียนที่ทุกรูปได้ศึกษามาตลอดปีนี้ จะไม่เป็นสิ่งที่สูญเปล่า เพราะพระธรรมวินัยที่ทุกรูปได้ศึกษามานั้น คือสิ่งที่จะอยู่กับตัวเราตลอดไป ขอให้กำลังใจทุกรูปครับ...