รัฐบาลสนับสนุนโครงการสอบธรรมศึกษา สร้างความดีถวายพ่อหลวงกันทั่วประเทศ
โพสโดย webmaster เมื่อ November 03 2009 11:32:41

         สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดแถลงข่าว "โครงการสอบธรรมศึกษา สร้างความดีถวายพ่อหลวง" ซึ่งจะเปิดสอบธรรมศึกษาทุกชั้นทั่วประเทศ ในวันที่ 9 พ.ย. 52 นี้ : วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒ เวลา 14.00 น. ณ ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายจเด็จ อินสว่าง ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าอาวาสวัดยานนาวา นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และ ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม ได้ร่วมแถลงข่าว “โครงการสอบธรรมศึกษา สร้างความดีถวายพ่อหลวง” ...อ่านต่อ...ภาพข่าว( พศ.)...ตารางการประชาสัมพันธ์ทางสื่อโทรทัศน์...
         สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ขออนุโมทนาและขอบคุณต่อสื่อสารมวลชนทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็นสื่อทีวีทุกช่อง หนังสือพิมพ์ทุกฉบับ หรือข้อมูลประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ต่างๆ ฯลฯ ที่ช่วยประชาสัมพันธ์ และดำเนินการจัดการสอบธรรมศึกษา เนื่องในการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๒ นี้ข่าวประชาสัมพันธ์จากช่อง ๗ ข่าวช่วยชาวบ้าน (ข่าวที่สอง) วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
หนึ่งในสื่อสารมวลชนที่ช่วยประชาสัมพันธ์การสอบธรรมสนามหลวงประจำปีนี้