โพธิสมภารแห่ง พุทธศาสนิกชนชาวสยาม
โพสโดย webmaster เมื่อ October 03 2009 19:52:58

         โพธิสมภารแห่ง พุทธศาสนิกชนชาวสยาม : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลสังฆมหาปรินายก (สุวฑฺฒนมหาเถร)

         สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก มีพระนามเดิมว่า เจริญ นามสกุล คชวัตร ประสูติที่ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันศุกร์ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีฉลู ตรงกับวันที่ ๓ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๕๖ เวลาประมาณ ๑๐ ทุ่ม มีเศษ พระชนกชื่อ นายน้อย คชวัตร (ถึงแก่กรรม พุทธศักราช ๒๔๖๕) พระชนนีชื่อ นางกิมน้อย คชวัตร ...อ่านต่อ...