โอวาทแม่กองธรรมสนามหลวง เนื่องในวันสอบ น.ธ.ตรี พ.ศ. ๒๕๕๒
โพสโดย webmaster เมื่อ October 01 2009 19:53:48

         สอบธรรมสนามหลวง สมัยที่ ๑ นักธรรมชั้นตรี

         กำหนดสอบวันที่ ๒๘ - ๒๙ - ๓๐ กันยายน และวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ตรงกับวันจันทร์ - อังคาร - พุธ - พฤหัสบดี ตรงกับวันขึ้น ๙ - ๑๐ - ๑๑ - ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑ รวมสอบ ๔ วัน ๆ ละ ๑ วิชา เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทั้ง ๔ วัน ให้เวลาวิชาละ ๓ ชั่วโมง

         อ่านคำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง เนื่องในวันเปิดสอบธรรมสนามหลวง พุทธศักราช ๒๕๕๒ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ทั้งหมด ...คลิกที่นี่...