การออกเยี่ยมสนามสอบ เพื่อให้กำลังใจและรับทราบปัญหาจากพื้นที่
โพสโดย webmaster เมื่อ September 29 2009 12:46:13

         ในการสอบธรรมสนามหลวง ชั้นตรี ในทุกปีที่ผ่านนั้น คณะผู้บริหารสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง และเจ้าคณะผู้ปกครองจะออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ เพื่อเป็นการให้กำลังใจสนามสอบต่าง ๆ และรับทราบปัญหาของสนามสอบนั้น ๆ

         ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๒ อันเป็นวันสอบวันแรกนั้น ได้มีคณะผู้บริหารได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบในหลายพื้นที่ ขอประมวลภาพมาให้ชมในส่วนของภาพเบื้องต้นของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ได้นำส่งมาให้ก่อนเป็นเบื้องต้น ...บรรยากาศการเปิดและตรวจเยี่ยมสนามสอบ จ.เชียงใหม่...บรรยากาศการตรวจเยี่ยมสนามสอบต่างๆ ใน จ.นครสวรรค์

         อนึ่ง ขอประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวให้ผู้ติดตามคณะผู้บริหารไปตรวจเยี่ยมสนามสอบสายต่าง ๆ และสนามสอบต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งได้มีการบันทึกภาพไว้ในการตรวจเยี่ยมสนามสอบ กรุณาส่งภาพและบรรยายประกอบภาพ ได้ที่ [email protected]