ยก“สมเด็จพระสังฆราช”ตัวอย่างชาวพุทธ
โพสโดย webmaster เมื่อ September 24 2009 21:14:25

         นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการจัดทำจดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ว่า ในวโรกาสที่สมเด็จพระสังฆราช ทรงเจริญพระชันษา 96 ปี ครบ 8 รอบ ในวันที่ 3 ตุลาคม 2552 นี้ วธ.ถือว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญของประเทศ จึงได้มอบหมายให้สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ดำเนินการบันทึกเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นเกี่ยวกับสมเด็จพระสังฆราช ในช่วงระหว่างเดือนก.ย. – ต.ค.นี้ ทั้งที่วัดบวรนิเวศวิหาร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ...อ่านต่อ (คมชัดลึก)...