หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: ขนาดกระดาษสอบธรรมศีษา ๒๕๕๖

โพสโดย gongtham เมื่อ 13-11-2013 01:22
#2

ตัวอย่างข้อสอบทดสอบระบบใช้สำหรับวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ และ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ นั้น เป็นข้อสอบปีก่อน ๆ ที่พิมพ์ทั้ง ๒ ด้าน (หรือ ๒ หน้า) ครับ

ส่วนข้อสอบจริงสำหรับปี ๒๕๕๖ นี้คณะกรรมการฯ ได้ออกแบบใหม่ให้
อยู่หน้าเดียวกันทั้ง ๕๐ ข้อ เพื่อให้การพิมพ์/ถ่ายสำเนาทำได้สะดวกและรวดเร็ว