หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: หมายเลขแจ้งปัญหาฉุกเฉิน

โพสโดย phng เมื่อ 13-10-2013 13:25
#1

กรณีมีปัญหาเรื่องการรับรหัสผ่าน หรือ ไม่สามารถจะดูข้อมูลรหัสผ่านทางเว็บไซต์ได้ ให้รีบแจ้งปัญหาดังกล่าวเพื่อติดต่อรับรหัสผ่านทางโทรสาร โทรศัพท์ หรือติดต่อรับข้อสอบทางโทรสาร ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๖๒๙ ๔๓๐๐ (อัตโนมัติ ๕ หมายเลข)

การติดต่อเืพื่อรับรหัสผ่าน หรือ รับข้อสอบทางโทรสาร กรณีไม่สามารถเปิดข้อสอบได้ หรือ ไม่ได้รับรหัสผ่าน ขอให้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ที่แจ้งไว้กับสำนักงานฯ เป็นการยืนยันประกอบการขอรับด้วย


กรณีของรหัสผ่านนั้น : รหัสผ่านที่เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ มีทั้งตัวพิมพ์เล็ก และ พิมพ์ใหญ่ ให้ใส่ให้ถูกต้องจึงจะเปิดข้อสอบได้ ถ้าเปิดไม่ได้ให้มาทบทวนดูว่า ตัวอักษรภาษาอังกฤษถูกต้องไหม

แก้ไขโดย phng เมื่อ 13-10-2013 13:53