หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: การทดสอบระบบส่งรหัสเปิดไฟล์ข้อสอบ

โพสโดย krittayot เมื่อ 08-10-2013 15:05
#1

ขออนุญาตแจ้งเกี่ยวการการทดสอบระบบ ครั้งที่ 2 วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๒.๓๐ น.
ทางสนามสอบวัดอำมาตย์ ต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ได้รับข้อความรหัสเปิดไฟล์ทางโทรศัพท์และได้ดำเนินการเปิดไฟล์ข้อสอบเรียบร้อย ไม่มีปัญหาครับ แต่ว่าวันนี้ได้รับข้อความส่งเพียงช่องทางเดียว ในช่องทางอื่นเช่น เมล์ หรือแฟกส์ ไม่ได้รับข้อความแจ้ง จึงขออนุญาตเรียนถามว่าวันสอบจริงจะส่งทุกช่องทางตามแต่ละสนามสอบแจ้งไปหรือไม่ครับ มีความกังวลว่าเกิดวันสอบจริงมาถึง และทางแม่กองธรรมส่งมาเพียงช่องทางเดียว ถา้สัญญาณโทรศัพท์ล่มจะเกิดข้อขัดข้องขึ้น

แก้ไขโดย krittayot เมื่อ 08-10-2013 17:11