หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: เลขบัตรประจำตัวประชาชน และวิธีแก้ปัญหา

โพสโดย phng เมื่อ 07-08-2013 16:44
#1

เลขประจำตัวประชาชนไทย ๑๓ หลัก
ดูความหมายแต่ละหลักได้ที่: https://th.wikipedia.org/wiki/เลขประจำตัวประชาชนไทย

อ่านแล้วพอจะสรุปได้ว่า ประชาชนไทยแต่ละคนต้องมีตัวเลขไม่ตำกว่า
1 1101 00000 00 1

แบบฟอร์มบัญชีจึงได้กำหนดการคีย์ตัวเลขให้เริ่มที่เลขดังกล่าว
ถ้ามีการคีย์เริ่มที่ 110.... จะไม่สามารถพิมพ์ได้

เนื่องจากได้มีการโทรแจ้งว่ามีเริ่มที่ 110.... จริง
เป็นเหตุให้สงสัยว่า การอธิบายเลขหลักที่ 2 และ 3 ในเว็บดังกล่าวข้างต้นนั้นไม่ถูกต้อง

บัญชีที่โหลดไปแล้วจะไม่สามารถพิมพ์ 110... ได้
ให้แก้ไขโดย
การพิมพ์เลขดังกล่าวในโปรแกรม Notepad แล้วก๊อปมาวางแทน
หรือพิมพ์ตัวเลขในช่อง "คำนำหน้าชื่อ" แล้วกด F2 แล้วทำการก๊อปเฉพาะตัวเลข 13 หลักไปวาง
เพราะถ้าทำการก๊อปโดยไม่กด F2 ก่อน ตัวเลขจะไม่อยู่ในรูปแบบเลขบัตรประจำตัวประชาชน

โดยทำตามในรูปดังต่อไปนี้
1. กดปุ่ม Retry เพื่อขอพิมพ์ใหม่อีกครั้งหนึ่ง
www.gongtham.net/images/thai_id/thai_id_howto_01.jpg

2. คลิกขวาขณะที่ตัวเลขมีพื้นสีดำ (หมายถึงถูกเลือกไว้อยู่) จากนั้นกดปุ่ม Ctrl-C (คียลัด) หรือจะคลิกขวาแล้วเลือก Copy ก็ได้ เสร็จแล้วให้กดปุ่ม Esc (ปุ่มที่อยู่ซ้ายบนสุด) เพื่อยกเลิกการกรอก
www.gongtham.net/images/thai_id/thai_id_howto_02.jpg

3. กดปุ่ม Ctrl-V (คีย์ลัด) หรือคลิกขวาแล้วเลือก Paste
www.gongtham.net/images/thai_id/thai_id_howto_03.jpg

หมายเหตุ: ภาพนี้จากโปรแกรม Microsoft Excel 2010 ถ้าเป็นรุ่นอื่น ๆ อาจมีเมนูที่แตกต่างกัน
แต่ใช้หลักการเดียวกัน

ถ้าไม่ใช่เลขประจำตัวประชาชนไทย
ให้ลงบันทึกที่หมายเหตุไว้ด้วยว่าเป็นของประเทศ หรือ ชนชาติใด
เพราะหากนำเลขดังกล่าวไปตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ของเลขประจำตัวประชาชนไทยแล้วไม่ผ่าน
จะเกิดความยุ่งยากกว่าเดิม

แก้ไขโดย gongtham เมื่อ 15-09-2013 19:28