หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: ผลสอบ นักธรรม-ธรรมศึกษา ๒๕๕๕

โพสโดย phng เมื่อ 04-01-2013 13:06
#4

สืบเนื่องจากมีการสอบถามบ่อย ๆ เรื่องผลสอบชั้นตรี ส่วนภูมิภาค

จึงขอชี้แจงดังนี้:
ผลสอบชั้นตรี ส่วนภูมิภาค เป็นหน้าที่ของสำนักงานเจ้าคณะภาค ที่ต้องดำเนินการประกาศผลสอบ
แล้วแจ้งต่อสำนักงานเจ้าคณะจังหวัด และ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
โดยส่วนมากแล้วสำนักงานแม่กองธรรม จะได้รับการแจ้งผลสอบช้ากว่าสำนักงานเจ้าคณะจังหวัด เพราะสำนักงานเจ้าคณะภาคต้องแจ้งให้จังหวัดทราบและดำเนินการตรวจทานข้อมูลว่าถูกต้องหรือไม่ภายในกวันเวลาที่กำหนด เมื่อพ้นวันดังกล่าวจึงค่อยส่งผลแจ้งต่อสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงเพื่อดำเนินการเก็บรวมรวมและจัดพิมพ์ใบประกาศนียบัตร ฯลฯ

ฉะนั้นผู้ต้องการทราบผลสอบ ควรติดต่อสอบถามที่สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดของตนเป็นอันดับแรก

แก้ไขโดย phng เมื่อ 04-01-2013 13:15