หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: บรรยากาศการเยี่ยมสนามสอบต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์

โพสโดย webmaster เมื่อ 29-09-2009 15:09
#1

วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

พระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ เลขานุการเจ้าคณะภาค ๔ - ๕ - ๖ - ๗ (ธรรมยุต) และหัวหน้าฝ่ายบริหาร สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง พร้อมคณะ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมสนามสอบต่าง ๆ ในจังหวัดนครสวรรค์

คณะของพระครปลัดฯ ได้เดินทางไปฉันภัตตาหารเพลที่สนามสอบวัดตากฟ้า ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำจังหวัดนครสวรรค์แห่งที่ ๑ สำนักศาสนศึกษาแห่งนี้ มีสถิติการสอบบาลีและนักธรรมเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศทีเดียว

วัดตากฟ้า เป็นวัดในอุปถัมภ์ของ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำและกรรมการมหาเถรสมาคม มีท่านเจ้าคุณ พระราชปัญญาเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นเจ้าอาวาส และมีท่านเจ้าคุณ พระอมรเมธี รองเจ้าคณะอำเภอตากฟ้า เป็นรองเจ้าอาวาสและเป็นอาจารย์ใหญ่

การไปเยี่ยมสนามสอบวัดตากฟ้าครั้งนี้ ท่านพระครูปลัดฯ กล่าวว่า เป็นการเดินทางไปครั้งแรก นอกจากเยี่ยมสนามสอบนักธรรมชั้นตรีแล้ว เป็นโอกาสดีที่จะได้เข้าไปชมวัดด้วย จากการที่ได้กราบเรียนถามท่านอาจารย์เจ้าคุณ พระราชปัญญาเวที เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า และท่านเจ้าคุณ พระอมรเมธี อาจารย์ใหญ่ ทำให้ทราบถึงความเป็นมาหลายอย่างเกี่ยวกับวัดและการจัดการศึกษา

โดยเฉพาะในรูปแบบการจัดการศึกษาทั้งสามแผนก คือ ฝ่ายบาลี ฝ่ายนักธรรม และฝ่ายสามัญศึกษา ให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ทั้งสามอย่าง ที่ยากเหลือเกินที่วัดต่าง ๆ จะกระทำได้ ทั้งการดูแลผู้เข้ามาศึกษาในจำนวนเกือบสี่ร้อยรูปได้ในอาวาสแห่งเดียวนั้น เป็นเรื่องที่ต้องอยู่ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี จึงจะทำให้ประสบความสำเร็จได้ ท่านเจ้าคุณ พระอมรเมธี ได้กระซิบบอกสูตรง่าย ๆ ที่จะทำให้การทำงานสำเร็จลงได้ คือ ทุกอย่างต้องร้อยเปอร์เซ็นต์

อย่างไรก็ตามภายใต้ความสำเร็จที่นำมากล่าวข้างต้น ก็มีสิ่งที่เป็นภาระหลาย ๆ อย่างที่ทางวัดต้องรับผิดชอบอยู่ ท่านเจ้าคุณ พระอมรเมธี ท่านเล่าให้ฟังว่า ทางว้ดยังต้องการการอุปถัมภ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องของภัตตาหารและเอกสารการศึกษา ฯลฯ ช่วงที่ผ่านมานั้น ได้รับความอุปภัมภ์ทั้งจากพระเถระทีท่านเมตตามาดูแล และการอุปภัมภ์จากพุทธศาสนิกชนทั้งหลายจากจตุรทิศ จึงทำให้การดำเนินการมาถึงจุดนี้ได้ แม้ในอนาคตก็ยังต้องอาศัยการอุปถัมภ์อย่างต่อเนื่อง

โดยภาพรวมที่ได้จากไปเยี่ยมสนามสอบวัดตากฟ้านี้ นับว่า ได้พบเห็นสิ่งที่ล้ำค่าหลายอย่าง ยากที่กระทำให้เกิดขึ้นได้ ท่านใดทีผ่านไป ขออนุญาตแนะนำให้แวะไปเยี่ยมชมได้นะครับ แล้วจะเห็นว่า มีสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากในปัจจุบันเกิดขึ้นที่นี่

หลังจากร่วมพิธีเปิดสอบที่สนามสอบวัดตากฟ้าแล้ว คณะของพระครูปลัดฯ ได้เดินทางต่อไปเยี่ยมสนามสอบ วัดเทพมงคลปานสาราม อ.ตาคลี และไปจบที่สนามสอบ วัดพุทธมงคลนิมิตร อำเภอเมืองนครสวรรค์ ซึ่งสนามทั้งหมดที่ไปเยี่ยมครั้งนี้ ได้เสนอปัญหาและแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสอบหลาย ๆ อย่าง นับว่าเป็นประโยชน์ที่จะได้นำเสนอผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ท่านพระครูปลัดสัมพิพัฒนวิริยาจารย์ กล่าวในตอนท้ายก่อนกลับว่า ในส่วนของบัญชีใบรับใบตอบทีมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการพิมพ์ตามรูปแบบที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงส่งไปให้นั้น สนามสอบต่างๆ ต่างก็กล่าวว่า เป็นรูบแบบที่ดีและสะดวกแก่ฝ่ายเลขานุการในการจัดทำบัญชี


ชมภาพบรรยากาศ
(คลิกที่ภาพ เพื่อชมภาพขนาดที่ใหญ่ขึ้น)
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01900.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01942.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01943.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01944.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01945.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01963.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01957.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01960.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01961.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01966.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01968.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01969.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01972.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01976.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01978.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01980.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01981.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01984.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01985.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01986.JPG
www.gongtham.net/mypic/soob02/DSC01987.JPG

แก้ไขโดย webmaster เมื่อ 01-10-2009 10:58