หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: เรียนถามเรื่องช่องสังกัดวัดกับช่องสนร.วัด/คณะจังหวัด ของธรรมศึกษา

โพสโดย webmaster เมื่อ 09-12-2009 18:55
#2

เป็นคำถามที่ดีมากคำถามหนึ่งครับ...

เพราะมีวัดหลายแห่งใช้ผิดอยู่มากทีเดียวเกี่ยวกับการเรียกชื่อวัดและสำนักเรียนผิดไปหลายแห่ง

ในช่อง "สังกัดวัด" ให้ใส่ชื่อวัดที่ส่งนักเรียนเข้าสอบ

ในช่อง "สำนักเรียน" ให้ใส่ชื่อสำนักเรียนที่วัดนั้นๆ สังกัด ลงไป

คำว่า "สำนักเรียน" ในที่นี้ หมายถึง

สำนักเรียนส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร ที่มีสถานะเป็นสำนักเรียน เช่น สำนักเรียนวัดมหาธาตุ สำนักเรียนวัดราชบพิธ สำนักเรียนคณะเขตดอนเมือง เป็นต้น

ส่วนสำนักเรียนในส่วนภูมิภาค หมายถึง สำนักเรียนในส่วนภูมิภาค เรียกว่า สำนักเรียนคณะจังหวัด เช่น สำนักเรียนคณะจังหวัดสมุทรปราการ คณะจังหวัดนนทบุรี สำนักเรียนคณะจังหวัดนครปฐม เป็นต้น

ในหมายเหตุที่ต้องทำความเข้าใจสำหรับวัดบางแห่ง คือ

มีวัดที่ไม่มีสถานะเป็นสำนักเรียนจำนวนมาก เรียกชื่อวัดของตนว่า "สำนักเรียน" จริงๆ ต้องเรียกว่า "สำนักศาสนศึกษาวัด" ไม่เรียกว่า "สำนักเรียน"

ก็เป็นอันเข้าใจนะครับว่า ช่อง "สังกัดวัด" ให้ใช้ชื่อวัดที่ส่งนักเรียนเข้าสอบใส่เข้าไป

ส่วน "สำนักเรียน" ให้ใช้ชื่อสำนักเรียนที่ตนสังกัด

แก้ไขโดย webmaster เมื่อ 09-12-2009 18:58