หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: เรียนถามเรื่องช่องสังกัดวัดกับช่องสนร.วัด/คณะจังหวัด ของธรรมศึกษา

โพสโดย human เมื่อ 09-12-2009 15:16
#1

ผมขอเรียนถามเรื่องสังกัดวัดและสนร.วัด ในกรณีที่วัดไม่ได้เป็นสำนักเรียนแต่มีการเรียนการสอนธรรมศึกษา ในกรณีเช่นนี้ ช่องสังกัดวัด จะให้ลงเป็นชื่อวัดที่เปิดสอนหรือว่า จะให้ลงในชื่อสังกัดของสำนักเรียนหรือคณะจังหวัด เหมือนของนักธรรม และช่องสนร.วัด/คณะจังหวัด จะให้ลงเป็นชื่อวัดที่เปิดสอนหรือว่า จะให้ลงในชื่อสังกัดของสำนักเรียนหรือคณะจังหวัด เหมือนของนักธรรมครับ