หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: ตรวจผลสอบ "น.ธ.ตรี และ ธ.ศ.ตรี" ปีการศึกษา ๒๕๕๒

โพสโดย webmaster เมื่อ 21-12-2009 09:28
#4

ส่วนกลาง ผลสอบ "ธรรมศึกษาชั้นตรี" สำนักงานฯ เป็นผู้ประกาศผลสอบ ขณะนี้ ยังไม่มีประกาศ

ส่วนภูมิภาค ผลสอบ "ธรรมศึกษาชั้นตรี" เป็นอำนาจหน้าที่การประกาศของสำนักงานเจ้าคณะภาค

วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งผลสอบ "ธรรมศึกษาตรี" มาให้สำนักงานฯ เหมือนกับการส่งผลสอบ "นักธรรมชั้นตรี" ทุกประการ (ดั่งกล่าวด้านบน)

และที่ส่วนภูมิภาคจะทราบแล้ว เพราะ สนง.เจ้าคณะภาคต่างๆ คงส่งผลไปยังจังหวัดต่างๆ แล้ว เพื่อให้ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขในกระบวนการของเจ้าคณะภาคก่อนส่งมายังสำนักงาน

แก้ไขโดย webmaster เมื่อ 21-12-2009 09:31