หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: ตรวจผลสอบ "น.ธ.ตรี และ ธ.ศ.ตรี" ปีการศึกษา ๒๕๕๒

โพสโดย webmaster เมื่อ 30-10-2009 11:59
#1

ขณะนี้ ผลสอบ "นักธรรมชั้นตรี" ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร (สำนักเรียนในกรุงเทพมหานคร) ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบการตรวจของสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้ประกาศแล้ว

สามารถเข้าตรวจผลสอบได้ที่ https://gongtham....index.html

เฉพาะผลสอบ นักธรรมชั้นตรี ส่วนกลาง พ.ศ.๒๕๕๒ หากข้อมูลคลาดเคลื่อนจากความจริง กรุณาแจ้งขอแก้ไข ที่สังกัดสำนักเรียนของท่าน จากนั้นเป็นหน้าที่สำนักเรียน ต้องทำหนังสือขอแก้ไขส่งถึงสำนักงานแม่กองธรรม ไม่เกินวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ เพื่อที่จะได้จัดทำใบประกาศนียบัตรได้ถูกต้องต่อไป

ส่วนผลสอบนักธรรมชั้นตรี ส่วนภูมิภาค คาดว่า คงดำเนินการตรวจและประกาศเกือบจะทั้งหมดแล้ว ในเบื้องต้นจะยังตรวจผลสอบผ่านเว็บกองธรรมไม่ได้ เพราะต้องรอให้ทางสำนักงานเจ้าคณะภาคดำเนินการประกาศไปยังสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดและดำเนินการแก้ไขข้อผิดพลาดก่อน ข้อมูลที่สำนักงานเจ้าคณะภาคส่งมาถึงสำนักงานแม่กองธรรม เป็นข้อมูลที่ได้ตรวจสอบแก้ไขแล้ว พร้อมทำใบ ปกศ.

ดังนั้น หากท่านสอบในสังกัดสำนักเรียนส่วนภูมิภาค ขอให้ติดต่อสอบถามไปยังสำนักงานเจ้าคณะภาค และสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดที่ท่านสังกัด อย่าเพิ่งได้สอบถามมายังสำนักงานส่วนกลาง

หากมีสำนักงานเจ้าคณะภาคใดได้ดำเนินการแก้ไขแล้ว และส่งข้อมูลที่สมบูรณ์ที่สุดมาให้ จึงจะได้นำลงให้ตรวจผลสอบที่นี่ได้ และจะได้แจ้งให้ทราบว่า ภาคไหนตรวจได้แล้วต่อไป

และขอความกรุณาสำนักงานเจ้าคณะภาค อย่าได้เพิ่งส่งผลสอบมาในทันที โดยยังไม่มีการตรวจสอบข้อผิดพลาดหรือแก้ไขตามสายงานการปกครอง ขอได้โปรดเมตตาได้ตรวจสอบและแก้ไขตามประกาศของสำนักงานเจ้าคณะภาคนั้นๆ ก่อน ข้อมูลทีส่งมายังสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ขอให้เป็นข้อมูลที่พร้อมจัดทำใบ ปกศ.มากที่สุดนะครับ

สำนักวัดต่างๆ ส่วนภูมิภาค ที่ทราบผลสอบจากเอกสารอย่างเป็นทางการที่สำนักงานเจ้าจังหวัดแจ้งไป ขอให้แจ้งขอแก้ไขตามสายงานการปกครอง อย่าแจ้งขอแก้ไขมายังสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงในทันที ที่กล่าวเช่นนี้ เพราะมีบางสำนักวัดบางแห่งเมื่อทราบผลสอบ ขอแก้ไขมาที่นี่เลย ทั้งที่ ผลสอบนั้น ทางสำนักงานเจ้าคณะภาคยังไม่ดำเนินการส่งมาเลย เพื่อให้ข้อมูลได้สมบูรณ์ พร้อมทำใบ ปกศ. ให้ดำเนินการแก้ไขไปยังลำดับการปกครองนะครับ

แก้ไขโดย webmaster เมื่อ 10-01-2010 23:20