หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: พูดคุยเรื่อง "บัญชีใบรับใบตอบ" รูปแบบใหม่ให้จัดพิมพ์เอง

โพสโดย webmaster เมื่อ 07-11-2009 23:06
#3

จากการได้ติดตามหัวหน้าฝ่ายบริหารออกเยี่ยมสนามสอบในส่วนภูมิภาค ทราบว่า หลายสนามสอบ ยังไม่กล้าแก้ไขลงในบัญชีใบรับใบตอบ

ถ้ามีข้อมูลผิดพลาด และต้องการแก้ไข ท่านสามารถแก้ไขลงในบัญชีใบรับใบตอบเลยนะครับ โดย

"ขีดทับตัวที่ผิดพลาด และให้เขียนด้วยตัวบรรจงลงในใบรับใบตอบนั้นเลย"

อีกอย่าง คือ

การลงลายมือชื่อของการส่งข้อสอบแต่ละวิชา มีข้อกำหนดด้านบนว่า ให้เขียนด้วยตัวบรรจง หรือตัวที่อ่านง่าย ไม่ใช่ลายเซ็น

ยังไงก็ขอขอบคุณทุกสนามสอบที่ได้เอาใจใส่ในการจัดการบัญชีนี้อย่างเรียบร้อยครับ