หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: พูดคุยเรื่อง "บัญชีใบรับใบตอบ" รูปแบบใหม่ให้จัดพิมพ์เอง

โพสโดย webmaster เมื่อ 18-10-2010 16:46
#6

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๓

จากการเดินทางร่วมไปเยี่ยมสนามสอบ "นักธรรม ชั้นตรี" ประจำปี ๒๕๕๓ ในส่วนกลาง เมื่อวันที่ ๑๗ ซึ่งเป็นวันสอบวันแรก ได้ไปเดินดูการจัดทำบัญชีของกองเลขานุการของสนามสอบต่างๆ ด้วย หลายสนามสอบได้ปฏิบัติเป็นไปด้วยดี แต่มีบางสนามสอบที่ยังใช้แบบเดิมอยู่ คือ พิมพ์หน้ากระดาษเปล่ามา แล้วให้ผู้เข้าสอบเขียนชื่อเองเหมือนเดิม

การใช้บัญชีสำหรับการสอบ "นักธรรม" ทุกชั้น ก็เป็นไปเหมือนตัวอย่างด้านบนนะครับ ให้จัดพิมพ์บัญชีใบรับใบตอบเหมือนเดิม และให้แก้ไขส่วนที่ผิดพลาดด้วยปากกาลงในกระดาษคำตอบนั้นเลย เมื่อฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เห็นการแก้ไขนั้นแล้ว ขอให้ดำเนินการแก้ไขตามการแก้นั้นลงในข้อมูลที่จัดพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ก่อนส่งมาสำนักงานนะครับ

ย้ำเตือนเหมือนเดิมนะครับ ด้วยข้อมูลเดิม

หมายเหตุ : หากดาวน์โหลดตัวบัญชีไปใช้ และไม่ได้ดาวน์โหลดมาใหม่ ขอให้ดาวน์โหลดมาใหม่นะครับ เพราะมีการเพิ่มช่องอำเภอเข้ามาเพิ่มเติม เป็นการแก้ไขข้อผิดพลาดของปีที่แล้ว ที่หลายสนามสอบส่งมาแบบไม่มีอำเภอ ทำให้ยากต่อการคัดลอกข้อมูล และเกิดข้อผิดพลาดในภายหลังขึ้นมา