หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

โพสโดย phng เมื่อ 17-07-2017 13:36
#1

กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

นักธรรมชั้นตรี
กำหนดสอบวันที่ ๒๙ - ๓๐ กันยายน, ๑ - ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
(ขึ้น ๙ - ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑)
ตรงกับวันศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ - จันทร์
สอบเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. วันละวิชา(กระทู้ - ธรรม - พุทธ - วินัย)

นักธรรมชั้นโท - เอก
กำหนดสอบวันที่ ๕ - ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(แรม ๒ - ๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
ตรงกับวันอาทิตย์ - จันทร์ - อังคาร - พุธ
สอบเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. วันละวิชา(กระทู้ - ธรรม - พุทธ - วินัย)

ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก
กำหนดสอบวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐
(แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น. สอบวิชาธรรม
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๕๐ น. สอบวิชาพุทธ
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๕๐ น. สอบวิชาวินัย