หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: การสมัครสอบธรรมศึกษาแบบใหม่

โพสโดย krittayot เมื่อ 29-08-2016 07:44
#1

กระผม พระกฤตยชญ์ เขมปญฺโญ เลข.จอ.เทิง จ.เชียงราย
ขออนุญาตเรียนถาม
1.การสมัครสอบ ธศ. แบบใหม่ เฉพาะสถานศึกษาที่ขอเปิดเป็นสนามสอบเท่านั้นหรือไม่
2.สถานศึกษาที่ไม่พร้อมจะเปิดเป็นสนามสอบจะต้องดำเนินการอย่างในการส่งข้อมูลขอเข้าสอบ
ขออนุญาตเรียนถามครับ