หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: การสมัครสอบธรรมศึกษาแบบใหม่

โพสโดย krittayot เมื่อ 29-08-2016 07:44
#1

กระผม พระกฤตยชญ์ เขมปญฺโญ เลข.จอ.เทิง จ.เชียงราย
ขออนุญาตเรียนถาม
1.การสมัครสอบ ธศ. แบบใหม่ เฉพาะสถานศึกษาที่ขอเปิดเป็นสนามสอบเท่านั้นหรือไม่
2.สถานศึกษาที่ไม่พร้อมจะเปิดเป็นสนามสอบจะต้องดำเนินการอย่างในการส่งข้อมูลขอเข้าสอบ
ขออนุญาตเรียนถามครับ

โพสโดย phng เมื่อ 03-09-2016 12:35
#2

ตอบข้อ 1
ไม่ใช่ครับ ระบบใหม่สำหรับทุกสถานศึกษาครับ ไม่ได้เจาะจงเฉพาะที่เป็นสนามสอบ
แต่ต้องเป็นสถานศึกษาที่สังกัด สพฐ. / อาชีวะ / เอกชน / กศน.

ตอบข้อ 2
ถ้าเป็นสถานศึกษาที่สังกัด สพฐ. / อาชีวะ / เอกชน / กศน.
ก็ดำเนินการในระบบใหม่ครับ
ส่วนที่เป็นสังกัดนอกนี้ ให้ดำเนินการแบบปี 2558

แก้ไขโดย phng เมื่อ 03-09-2016 12:54