หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

โพสโดย phng เมื่อ 15-08-2016 14:57
#1

กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๙

นักธรรมชั้นตรี
กำหนดสอบวันที่ ๑๐ - ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(ขึ้น ๙ - ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑)
ตรงกับวันจันทร์ - อังคาร - พุธ - พฤหัสบดี
สอบเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. วันละวิชา(กระทู้ - ธรรม - พุทธ - วินัย)

นักธรรมชั้นโท - เอก
กำหนดสอบวันที่ ๑๖ - ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(แรม ๒ - ๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
ตรงกับวันพุธ - พฤหัสบดี - ศุกร์ - เสาร์
สอบเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. วันละวิชา(กระทู้ - ธรรม - พุทธ - วินัย)

ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก
กำหนดสอบวันจันทร์ ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(แรม ๗ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น. สอบวิชาธรรมะ
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๕๐ น. สอบวิชาพุทธะ
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๕๐ น. สอบวิชาวินัย