หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: ปฏิทินดำเนินงานการเรียนการสอนและการสอบ

โพสโดย phng เมื่อ 22-07-2015 17:43
#1


เอกสารบรรยายพิเศษ
เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาธรรมศึกษาในสถานศึกษา

โดย พระพรหมมุนี
กรรมการมหาเถรสมาคม
และ รองแม่กองธรรมสนามหลวง

ในการประชุมสัมมนา
ผู้บริหารและบุคคลากรทางการศึกษา
วันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ วัดพนัญเชิง วรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และ
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แก้ไขโดย phng เมื่อ 28-07-2015 14:00