หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: ปฏิทินดำเนินงานการเรียนการสอนและการสอบ

โพสโดย phng เมื่อ 22-07-2015 17:43
#1


เอกสารบรรยายพิเศษ
เรื่อง นโยบายการจัดการศึกษาธรรมศึกษาในสถานศึกษา

โดย พระพรหมมุนี
กรรมการมหาเถรสมาคม
และ รองแม่กองธรรมสนามหลวง

ในการประชุมสัมมนา
ผู้บริหารและบุคคลากรทางการศึกษา
วันที่ ๒๑ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ วัดพนัญเชิง วรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และ
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ณ วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

แก้ไขโดย phng เมื่อ 28-07-2015 14:00

โพสโดย phng เมื่อ 23-07-2015 14:33
#2

www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc23.JPG

แก้ไขโดย phng เมื่อ 28-07-2015 14:04

โพสโดย phng เมื่อ 28-07-2015 13:40
#3

www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc01.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc02.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc03.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc04.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc05.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc06.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc07.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc08.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc09.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc10.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc11.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc12.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc13.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc14.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc15.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc16.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc17.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc18.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc19.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc20.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc21.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc22.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc23.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc24.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc25.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc26.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc27.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc28.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc29.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc30.JPG
www.gongtham.net/docs/2558/mou/pc31.JPG