หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: หนังสือแจ้งการปรับปรุงบัญชี และขอข้อมูล

โพสโดย phng เมื่อ 01-07-2015 19:35
#3

ข้อมูลที่ขอนั้น ขอความกรุณาให้ส่งเป็นไฟล์ชนิด xls หรือ xlsx
เพราะสามารถนำลงฐานข้อมูลได้ ด้วยขั้นตอนไม่กี่ขั้นตอน

มีบางแห่งส่งไฟล์ชนิดอื่นมาให้เช่น doc หรือ pdf
ทั้งที่เป็นการบันทึกเป็น pdf
และแสกนจากฉบับจริงพร้อมลายเซ็นเจ้าสำนักเรียน
ยากต่อการนำลงฐานข้อมูลและเสี่ยงต่อข้อผิดพลาดมากเกินไป