หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: หนังสือแจ้งการปรับปรุงบัญชี และขอข้อมูล

โพสโดย phng เมื่อ 26-06-2015 13:56
#2

ข้อมูลรายชื่อวัดและองค์กรสถาบันการศึกษา
ที่แจ้งขอไปยังสำนักเรียนวัด, สำนักเรียนคณะเขต, สำนักเรียนคณะจังหวัด นั้น
สำนักงานแม่กองธรรมจะใช้เป็นต้นแบบในการตรวจสอบเทียบเคียง
กับข้อมูลบัญชี ศ. ต่างๆ ที่ส่งผ่านออนไลน์
สำหรับตรวจสอบข้อมูลในส่วนสังกัดวัดและองค์กร
ถ้าข้อมูลไม่ตรงกันหรือไม่มี จะได้แจ้งให้ผู้จัดทำบัญชี ศ.ต่างๆ
แก้ไขให้ถูกต้องและทำการส่งใหม่ เพราะหากปล่อยทิ้งไว้
ก็จะเป็นเหตุให้ผิดไปจนถึงการประกาศผลสอบ
และออกใบประกาศนียบัตรผิดพลาดไปด้วย
ดังเช่นทุกปีที่เป็นมา