หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: แบบฟอร์ขอเข้าสอบ ๒๕๕๘

โพสโดย krittayot เมื่อ 23-06-2015 07:29
#1

ถวายความเคารพ พระอาจารย์ผู้ดูแลระบบครับ
กระผม พระกฤตยชญ์ เขมปญฺโญ เลข.จอ.เทิง จ.เชียงราย
ขออนุญาตเรียนถาม กระผมเข้าไปโหลดแบบขอเข้าสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ๒๕๕๘ ไม่ได้ครับ
แต่สามารถเข้าโหลดของ นักธรรมชั้นตรี โท เอก ที่ส่งผ่านหน้าเวปได้ครับ