หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: แบบฟอร์ขอเข้าสอบ ๒๕๕๘

โพสโดย krittayot เมื่อ 23-06-2015 07:29
#1

ถวายความเคารพ พระอาจารย์ผู้ดูแลระบบครับ
กระผม พระกฤตยชญ์ เขมปญฺโญ เลข.จอ.เทิง จ.เชียงราย
ขออนุญาตเรียนถาม กระผมเข้าไปโหลดแบบขอเข้าสอบ ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ๒๕๕๘ ไม่ได้ครับ
แต่สามารถเข้าโหลดของ นักธรรมชั้นตรี โท เอก ที่ส่งผ่านหน้าเวปได้ครับ

โพสโดย phng เมื่อ 23-06-2015 15:27
#2

www.gongtham.net/docs/2558/0Capture2.JPG

ตามภาพด้านบนเป็นตัวอย่างกรณีทีไม่ได้ลงโปรแกรมช่่วยดาวน์โหลด
อีกวิธีก็ให้ปรับปรุงโปรแกรมบราวเซอร์ที่ใช้เปิดเว็บให้เป็นรุ่นใหม่
หรือลองใช้โปรแกรมอื่นๆ เช่น ie, chrome, safari, opera, Netscape ฯลฯ

แก้ไขโดย phng เมื่อ 23-06-2015 15:35

โพสโดย krittayot เมื่อ 26-06-2015 20:52
#3

phng เขียน:
www.gongtham.net/docs/2558/0Capture2.JPG

ตามภาพด้านบนเป็นตัวอย่างกรณีทีไม่ได้ลงโปรแกรมช่่วยดาวน์โหลด
อีกวิธีก็ให้ปรับปรุงโปรแกรมบราวเซอร์ที่ใช้เปิดเว็บให้เป็นรุ่นใหม่
หรือลองใช้โปรแกรมอื่นๆ เช่น ie, chrome, safari, opera, Netscape ฯลฯ


ขอนุญาตเรียนถาม เพื่อความกระจ่างใจครับ
การส่งไฟล์ข้อมูลตามแบบฟอร์มส่งผ่านทางหน้าเวป เป็นหน้าที่ของส่วน อำเภอ หรือ จังหวัด หรือ ภาค ครับ

โพสโดย phng เมื่อ 29-06-2015 13:34
#4

การส่งไฟล์แบบใหม่นี้
การส่ง เป็นหน้าที่ของผู้จัดทำบัญชีของแต่ละสนามสอบหรือผู้จัดการดูแลสนามสอบนั้น
อำเภอ จังหวัด ภาค มีหน้าที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามกำหนดกาลและระเบียบปฏิบัติ

จะมีหนังสือแจ้งกำหนดวันสอบและระเบียบปฏิบัติอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

สนามสอบจะจัดส่งเองได้ก็ต่อเมื่อ
๑. เป็นสนามสอบที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักงานแม่กองธรรมแล้ว
หรือมีการขอเปิดเป็นสนามสอบจากเจ้าสำนักเรียนถึงสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
และมีหนังสือแจ้งอนุมัติให้เป็นสนามสอบจากสำนักงานแม่กองธรรมแล้ว
๒. ได้รับ ชื่อผู้ใช้(User) และ รหัสผ่าน(Password) สำหรับการส่งข้อมูล
ซึ่งสำนักงานแม่กองธรรมจะแจ้งผ่านเจ้าสำนักเรียนในภายหลัง

แก้ไขโดย phng เมื่อ 01-07-2015 19:11