หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๘

โพสโดย phng เมื่อ 19-06-2015 17:31
#1

กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๕๘

นักธรรมชั้นตรี
กำหนดสอบวันที่ ๒๑ - ๒๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(ขึ้น ๙ - ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑)
ตรงกับวันพุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์, เสาร์.
สอบเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. วันละวิชา(กระทู้, ธรรม, พุทธ, วินัย.)

นักธรรมชั้นโท - เอก
กำหนดสอบวันที่ ๒๗ - ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
(แรม ๒ - ๕ ค่ำ เดือน ๑๒)
ตรงกับวันศุกร์, เสาร์, อาทิตย์, จันทร์.
สอบเวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. วันละวิชา(กระทู้, ธรรม, พุทธ, วินัย.)

ธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก
กำหนดสอบวันอังคาร ที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(แรม ๖ ค่ำ เดือน ๑๒)
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๓.๕๐ น. สอบวิชาธรรมะ
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๔.๕๐ น. สอบวิชาพุทธะ
เวลา ๑๕.๐๐ - ๑๕.๕๐ น. สอบวิชาวินัย

โพสโดย phng เมื่อ 29-12-2015 19:19
#2

หนังสือเรื่องสอบธรรมสนามหลวง ๒๕๕๘

เป็นหนังสือรวบรวมปัญหาและเฉลยข้อสอบธรรมสนามหลวง
ประจำปีการศึกษา พุทธศักราช ๒๕๕๘
และ กฎเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ฯลฯ

ดาวน์โหลด

แก้ไขโดย phng เมื่อ 29-12-2015 19:23