หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: ผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ๒๕๕๗ ส่วนภูมิภาค มหานิกาย

โพสโดย krittayot เมื่อ 08-01-2015 12:50
#1

ขอถวายความเคารพ พระอาจารย์ที่ดูแลเวปทุกรูปครับ
กระผม พระกฤตยชญ์ เขมปญฺโญ เลข.จอ.เทิง จ.เชียงราย ขออนุญาตเรียนถามเกี่ยวกับข้อมูลผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ.๒๕๕๗ อ.เทิง จ.เชียงราย ในสังกัดวัดปงสนุก ชื่อสถานศึกษาของผู้สอบได้ตั้งแต่เลขที่
ชร ๓๔๕๗/๓๔๒๙ ถึง ชร ๓๔๕๗/๓๔๔๘ ผิดหมดครับ ตามข้อมูลที่ส่งให้ทางจังหวัดคือ
โรงเรียนบ้านปล้องตลาด แต่ข้อมูลผลสอบเป็น โรงเรียนปล้องวิทยาคม
ในสังกัดวัดปงสนุก มีสังกัด โรงเรียนปล้องวิทยาคม แค่ ๒ คน ชร ๓๔๕๗/๓๔๒๗ และ ชร ๓๔๕๗/๓๔๒๘
ไม่ทราบว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครับ