หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: ผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี ๒๕๕๗ ส่วนภูมิภาค มหานิกาย

โพสโดย krittayot เมื่อ 08-01-2015 12:50
#1

ขอถวายความเคารพ พระอาจารย์ที่ดูแลเวปทุกรูปครับ
กระผม พระกฤตยชญ์ เขมปญฺโญ เลข.จอ.เทิง จ.เชียงราย ขออนุญาตเรียนถามเกี่ยวกับข้อมูลผลสอบธรรมศึกษาชั้นตรี พ.ศ.๒๕๕๗ อ.เทิง จ.เชียงราย ในสังกัดวัดปงสนุก ชื่อสถานศึกษาของผู้สอบได้ตั้งแต่เลขที่
ชร ๓๔๕๗/๓๔๒๙ ถึง ชร ๓๔๕๗/๓๔๔๘ ผิดหมดครับ ตามข้อมูลที่ส่งให้ทางจังหวัดคือ
โรงเรียนบ้านปล้องตลาด แต่ข้อมูลผลสอบเป็น โรงเรียนปล้องวิทยาคม
ในสังกัดวัดปงสนุก มีสังกัด โรงเรียนปล้องวิทยาคม แค่ ๒ คน ชร ๓๔๕๗/๓๔๒๗ และ ชร ๓๔๕๗/๓๔๒๘
ไม่ทราบว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องครับ

โพสโดย phng เมื่อ 08-01-2015 14:06
#2

ที่หน้าแสดงผลสอบ จะมีคำว่า

"ให้ตรวจดูข้อมูลตนเองทั้งแถวว่าถูกต้องหรือไม่
ถ้าไม่ถูกต้องให้แจ้งต้นสังกัดเพื่อรวบรวมดำเนินการ
(ข้อมูลทั้งหมดนี้ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง มิได้เป็นผู้จัดพิมพ์
ถ้าข้อมูลผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง ให้แจ้งแก้ไขที่ต้นสังกัดเพื่อดำเนินการ)"

คำว่า "ต้นสังกัด" หมายถึง ผู้สอบหรือวัดหรือโรงเรียน สังกัดสำนักเรียนอะไร
ก็ให้แจ้งสำนักเรียนนั้น จากนั้นเป็นหน้าที่ของสำนักเรียน
ที่ต้องรวบรวมข้อผิดพลาดทั้งหมด แจ้งต่อสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
ทำการแก้ไขเพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและออกใบประกาศนียบัตรต่อไป

โพสโดย krittayot เมื่อ 08-01-2015 14:11
#3

phng เขียน:
ที่หน้าแสดงผลสอบ จะมีคำว่า

"ให้ตรวจดูข้อมูลตนเองทั้งแถวว่าถูกต้องหรือไม่
ถ้าไม่ถูกต้องให้แจ้งต้นสังกัดเพื่อรวบรวมดำเนินการ
(ข้อมูลทั้งหมดนี้ สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง มิได้เป็นผู้จัดพิมพ์
ถ้าข้อมูลผิดพลาดหรือไม่ถูกต้อง ให้แจ้งแก้ไขที่ต้นสังกัดเพื่อดำเนินการ)"

คำว่า "ต้นสังกัด" หมายถึง ผู้สอบหรือวัดหรือโรงเรียน สังกัดสำนักเรียนอะไร
ก็ให้แจ้งสำนักเรียนนั้น จากนั้นเป็นหน้าที่ของสำนักเรียน
ที่ต้องรวบรวมข้อผิดพลาดทั้งหมด แจ้งต่อสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง
ทำการแก้ไขเพื่อจัดเก็บเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและออกใบประกาศนียบัตรต่อไป


ขอขอบพระคุณครับ