หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: กระดาษคำตอบธรรมศึกษาแบบฝน

โพสโดย krittayot เมื่อ 04-11-2014 08:26
#1

กระผม พระกฤตยชญ์ เขมปญฺโญ ผู้รับรหัสเปิดข้อสอบ สนามสอบวัดอำมาตย์ อ.เทิง จ.เชียงราย
ขออนุญาตเรียนถาม หากกระดาษคำตอบธรรมศึกษาแบบฝน ที่สำนักงานแม่กองธรรมจัดส่งให้ เกิดกรณีไม่ครบตามจำนวนผู้เข้าสอบ จะสามารถถ่ายเอกสารสำเนาไ้ด้หรือไม่ ถากได้จะต้องถ่ายเป็นเอกสารสี หรือขาวดำ ขอบพระคุณครับ