หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: โครงสร้างระบบข้อมูลบัญชีการสอบธรรมสนามหลวง

โพสโดย phng เมื่อ 03-10-2014 19:52
#1

โครงสร้างระบบข้อมูลบัญชีการสอบธรรมสนามหลวง

ลำดับที่ ๑.
โรงเรียน หรือ วัดที่จะส่งสอบ รวบรวมเรียบเรียงข้อมูลให้เรียบร้อย นำส่งสำนักศาสนศึกษา

ลำดับที่ ๒.
สำนักศาสนศึกษา รวบรวมเรียบเรียงให้เรียบร้อย นำส่งสำนักเรียน

ลำดับที่ ๓.
สำนักเรียน รวบรวมเรียบเรียงให้เรียบร้อย นำส่งสำนักเรียนที่เป็นเจ้าของสนามสอบ

ลำดับที่ ๔.
สำนักเรียน รวบรวมเรียบเรียงให้เรียบร้อย นำส่งสำนักงานเจ้าคณะภาคและสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

~~~หรือ~~~

ลำดับที่ ๔.
สำนักเรียน รวบรวมเรียบเรียงให้เรียบร้อย นำส่งสำนักงานเจ้าคณะภาค

ลำดับที่ ๕.
สำนักงานเจ้าคณะภาค รวบรวมเรียบเรียงให้เรียบร้อย นำส่งสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

~~~~~~~~~

เฉพาะสำนักเรียนส่วนกลาง

ลำดับที่ ๔.

สำนักเรียน รวบรวมเรียบเรียงให้เรียบร้อย นำส่งสำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง

~~~~~~~~~

ควรทำความเข้าใจเรื่อง สำนักเรียน / สำนักศาสนศึกษา / สนามสอบ
เพราะกว่าจะได้ชื่อว่าเป็น สำนักเรียน / สำนักศาสนศึกษา
ต้องมีคุณสมบัติเช่นไร ตามประกาศมหาเถรสมาคม
ว่าด้วยการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรมและแผนกบาลี พ.ศ.๒๕๕๕

และการจะเป็น สนามสอบ จะต้องดำเนินการเช่นไร

แก้ไขโดย phng เมื่อ 06-10-2014 19:47