หัวเรื่องกระทู้: สนง.แม่กองธรรมสนามหลวง :: มีปัญหาในการกรอกแบบฟอร์ม ศ.ต่างๆ

โพสโดย phng เมื่อ 25-08-2014 22:41
#3

แบบฟอร์มปี ๒๕๕๗ ดูในกระทู้ "แบบฟอร์มบัญชีการสอบธรรมสนามหลวง"

ในฟอร์มเลขบัตรประชาชนห้ามพิมพ์เว้นวรรค ให้พิมพ์ 1234567890123

ถ้าจะใช้แบบฟอร์มปี ๒๕๕๖ อ่านวิธีแก้ในกระทู้ "เลขบัตรประจำตัวประชาชน และวิธีแก้ปัญหา"

วิธีแก้นั้นใช้ได้กับข้อมูลอื่นๆ ด้วย ไม่ใช่แค่เลขบัตรประชาชน

ปล.ให้ปรึกษาหรือแจ้งสำนักงานเจ้าคณะที่ส่งไฟล์ให้ เพื่อได้ทราบว่า สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้มีการปรับปรุงแบบฟอร์มใหม่แล้ว ตามวันเวลาที่ระบุไว้ในหมวดดาวน์โหลด

แก้ไขโดย phng เมื่อ 25-08-2014 22:54