สุขภาพพระสงฆ์
โพสโดย webmaster เมื่อ September 18 2009 18:19:58
สุขภาพพระสงฆ์


แม้รัฐบาลจะมีโรงพยาบาลสงฆ์และตึกสงฆ์อาพาธสำหรับตรวจรักษาพระภิกษุ-สามเณรโดยเฉพาะ

แต่จากการวิจัยทางด้านสาธารณสุขหลายหน่วยงาน พบว่าพระสงฆ์มีปัญหาทางด้านสุขภาพมาก

โดยเฉพาะโรคทางเดินอาหาร โรคเครียด และโรคอันเนื่องจากการสูบบุหรี่

หลังจากมีการรณรงค์งดถวายบุหรี่พระสงฆ์ รวมถึงการรณรงค์วัดปลอดบุหรี่ ทำให้พระขี้ยาน้อยลง

เมื่อเร็วๆ นี้ นายวิทยา แก้วภราดัย รมว.สาธารณสุข เปิดเผยถึงผลการตรวจสอบสภาวะสุขภาพพระสงฆ์ ในรอบ 2 ปี ที่ผ่านมาว่า มีพระสงฆ์ครึ่งหนึ่งสุขภาพไม่ดี และอีกครึ่งหนึ่ง สุขภาพพอผ่านเกณฑ์ ในส่วนที่สุขภาพไม่ดีนั้น พบว่ามีโรคมาก และมีปัญหาเรื่องการเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ เนื่องจากวิถีการดำเนินชีวิตที่ต้องอยู่ในกรอบวินัยสงฆ์

เรื่องนี้กระทรวงจะหารือกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ขอตั้งงบประมาณในการตรวจดูแลสุขภาพพระสงฆ์ หากพระสงฆ์รูปใด มีอายุเกิน 50 ปี ควรได้รับการตรวจสุขภาพปีละครั้ง

นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุขวางเป้าหมาย ที่จะสร้างสุขภาพพระสงฆ์ในวัดทั้งประเทศเกือบ 40,000 แห่ง ซึ่งมีพระสงฆ์จำพรรษากว่า 3 แสนรูป เป็นกลุ่มเฉพาะ และต้องถวายการดูแล แยกออกจากฆราวาสทั่วไป

จากผลสุ่มตรวจสุขภาพพระสงฆ์ล่าสุด ในปี 2551 ทั้งหมด 24,445 รูป ครอบคลุม 4 ภาค พบว่ามีพระสุขภาพดี ไม่พบความผิดปกติเพียงร้อยละ 49 (ในจำนวนนี้พระสงฆ์ที่สุขภาพดีที่สุด อยู่ในภาคเหนือ ร้อยละ 77) ที่เหลือร้อยละ 51 แบ่งเป็นร้อยละ 28 เป็นโรคแล้ว

สำหรับโรคที่พบว่าพระสงฆ์เป็นกันมาก และเข้ารักษาตัวมากเป็นอันดับ 1 คือ โรคเบาหวาน ปีละกว่า 3,000 รูป มากที่สุดในภาคกลาง พบร้อยละ 39 อีกร้อยละ 24 มีความผิดปกติแล้ว หากไม่แก้ไขจะกลายเป็นผู้ป่วยใหม่ทันที

ส่วนที่พบความผิดปกติสูงสุด คือ ไขมันในเลือดสูงร้อยละ 18 รองลงมา คือ โรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 6 โรคเบาหวาน ร้อยละ 5 โรคอ้วน ร้อยละ 3 โรคหลอดเลือด และหัวใจ ร้อยละ 2 รวมถึงโรคถุงลมปอดอุดตันเรื้อรัง ร้อยละ 2

การดูแลสุขภาพพระสงฆ์-สามเณร ถือเป็นการทำบุญอีกรูปแบบหนึ่ง

อ้างอิงข่าว : ข่าวสด วันที่ 06 มิถุนายน พ.ศ. 2552 ปีที่ 19 ฉบับที่ 6764