ตัดกรรมได้จริงหรือ
โพสโดย gongtham เมื่อ April 29 2011 17:02:16
บทความเรื่อง ตัดกรรมได้จริงหรือ
โดย พระพจนารถ ปภาโส
วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

https://www.gongtham.net/docs/2554/5403_karma_facts.pdf