ธรรมศึกษา : แก้ปัญหาสังคม (แท้งเถื่อน)
โพสโดย gongtham เมื่อ November 24 2010 22:33:38
บทความ ธรรมศึกษา : แก้ปัญหาสังคม (แท้งเถื่อน)
โดย พระพจนารถ ปภาโส
รองหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง


อ่านบทความนี้