ประกาศผลสอบธรรมสนามหลวง พ.ศ. ๒๕๖๐

 
ส่วนกลาง นักธรรม ธรรมศึกษา หมายเหตุ
ตรี โท เอก ตรี โท เอก

 

คลิกที่จำนวนผู้สอบได้ เพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘)

ภาค มหานิกาย นักธรรม ธรรมศึกษา หมายเหตุ
ตรี โท เอก ตรี โท เอก

 

คลิกที่จำนวนผู้สอบได้ เพื่อดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบได้ (ศ.๔ / ศ.๘)

ภาค ธรรมยุต นักธรรม ธรรมศึกษา หมายเหตุ
ตรี โท เอก ตรี โท เอก