รายชื่อสำนักเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ
จัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม (นักธรรม-ธรรมศึกษา)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566
ที่ สำนักเรียนวัด / คณะเขต / คณะจังหวัด ที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด ปณ. ติดต่อ หมายเหตุ
โทรศัพท์ เลขานุการ
1วัดมหาธาตุวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์พระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร10200
2วัดพระเชตุพนวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร10200
3วัดชนะสงครามวัดชนะสงครามชนะสงครามพระนครกรุงเทพมหานคร10200
4วัดบวรนิเวศวิหารวัดบวรนิเวศวิหารบวรนิเวศพระนครกรุงเทพมหานคร10200
5วัดราชบพิธวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามวัดราชบพิธพระนครกรุงเทพมหานคร10200
6วัดสุทัศนเทพวรารามวัดสุทัศนเทพวรารามวัดราชบพิธพระนครกรุงเทพมหานคร10200
7วัดมกุฏกษัตริยารามวัดมกุฏกษัตริยารามบางขุนพรหมพระนครกรุงเทพมหานคร10200
8วัดราชบุรณะวัดราชบุรณะวังบูรพาภิรมย์พระนครกรุงเทพมหานคร10200
9วัดสามพระยาวัดสามพระยาวัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร10200
10วัดนรนาถสุนทริการามวัดนรนาถสุนทริการามวัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร10200
11วัดเทพธิดารามวัดเทพธิดารามสำราญราษฎร์พระนครกรุงเทพมหานคร10200
12วัดมหรรณพารามวัดมหรรณพารามเสาชิงช้าพระนครกรุงเทพมหานคร10200
13คณะเขตคลองเตย-วัฒนาวัดคลองเตยในคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร10110
14วัดคลองเตยในวัดคลองเตยในคลองเตยคลองเตยกรุงเทพมหานคร10110
15คณะเขตคลองสานวัดพิชยญาติการามสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร10600
16วัดทองธรรมชาติวัดทองธรรมชาติคลองสานคลองสานกรุงเทพมหานคร10600
17วัดทองนพคุณวัดทองนพคุณคลองสานคลองสานกรุงเทพมหานคร10600
18วัดพิชยญาติการามวัดพิชยญาติการามสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร10600
19วัดอนงคารามวัดอนงคารามสมเด็จเจ้าพระยาคลองสานกรุงเทพมหานคร10600
20วัดเสมียนนารี๓๒ วัดเสมียนนารีลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900
21คณะเขตบางเขน-จตุจักร๓๒ วัดเสมียนนารีลาดยาวจตุจักรกรุงเทพมหานคร10900
22วัดราชโอรสารามวัดราชโอรสารามบางค้อจอมทองกรุงเทพมหานคร10150
23คณะเขตดอนเมือง-หลักสี่วัดดอนเมืองดอนเมืองดอนเมืองกรุงเทพมหานคร10210
24วัดพรหมวงศารามวัดพรหมวงศารามรัชดาภิเษกดินแดงกรุงเทพมหานคร10400
25วัดเบญจมบพิตรวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามดุสิตดุสิตกรุงเทพมหานคร10300
26วัดราชาธิวาสวิหารวัดราชาธิวาสวิหารวชิรพยาบาลดุสิตกรุงเทพมหานคร10300
27วัดกาญจนสิงหาสน์วัดกาญจนสิงหาสน์คลองชักพระตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร10170
28วัดรัชฎาธิษฐานวัดรัชฎาธิษฐานบางพรมตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร10170
29วัดชัยพฤกษมาลาวัดชัยพฤกษมาลาตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร10170
30คณะเขตทวีวัฒนาวัดอมรคีรีบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร10700
31คณะเขตธนบุรีวัดปากน้ำปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร10160
32วัดโพธินิมิตรวัดโพธินิมิตรสถิตมหาสีมารามบางยี่เรือธนบุรีกรุงเทพมหานคร10600
33วัดอินทารามวัดอินทารามบางยี่เรือธนบุรีกรุงเทพมหานคร10600
34วัดกัลยาณมิตรวัดกัลยาณมิตรวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร10600
35วัดบุปผารามวัดบุปผารามวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร10600
36วัดประยุรวงศาวาสวัดประยุรวงศาวาสวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร10600
37วัดหิรัญรูจีวัดหิรัญรูจีหิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร10600
38วัดใหญ่ศรีสุพรรณวัดใหญ่ศรีสุพรรณหิรัญรูจีธนบุรีกรุงเทพมหานคร10600
39วัดระฆังโฆสิตารามวัดระฆังโฆสิตารามศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร10700
40คณะเขตบางกอกน้อยวัดระฆังโฆสิตาราม คณะ ๒ศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร10700
41วัดสุวรรณารามวัดสุวรรณารามศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร10700
42วัดศรีสุดารามวัดศรีสุดารามบางขุนนนท์บางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร10700
43วัดดุสิดารามวัดดุสิดารามบางยี่ขันบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร10700
44คณะเขตบางกอกใหญ่วัดชิโนรสารามบ้านช่างหล่อบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร10700
45วัดอรุณราชวรารามวัดอรุณราชวรารามวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร10600
46วัดนาคกลางวัดนาคกลางวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร10600
47วัดโมลีโลกยารามวัดโมลีโลกยารามวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร10600
48วัดราชสิทธารามวัดราชสิทธารามวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร10600
49วัดหงส์รัตนารามวัดหงส์รัตนารามวัดอรุณบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร10600
50วัดสังข์กระจายวัดสังข์กระจายท่าพระธนบุรีกรุงเทพมหานคร10600
51วัดเทพลีลาวัดเทพลีลาหัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร10240
52คณะเขตบางกะปิวัดพระไกรสีห์หัวหมากบางกะปิกรุงเทพมหานคร10240
53คณะเขตบางขุนเทียนวัดธรรมคุณารามท่าข้ามบางขุนเทียนกรุงเทพมหานคร10150
54วัดพระศรีมหาธาตุวัดพระศรีมหาธาตุอนุสาวรีย์บางเขนกรุงเทพมหานคร10220
55วัดราชสิงขรวัดราชสิงขรวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพมหานคร10120
56คณะเขตบางคอแหลมวัดราชสิงขรวัดพระยาไกรบางคอแหลมกรุงเทพมหานคร10120
57วัดเรืองยศสุทธาราม รก.วัดเรืองยศสุทธารามบางโคล่บางคอแหลมกรุงเทพมหานคร10120
58คณะเขตบางแควัดชัยฉิมพลีบางแวกภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร10160
59วัดบุณยประดิษฐ์ รก.วัดบุณยประดิษฐ์บางไผ่บางแคกรุงเทพมหานคร10160
60วัดราษฎร์บำรุงวัดราษฎร์บำรุงบางแคบางแคกรุงเทพมหานคร10160
61คณะเขตหนองแขมวัดม่วงหลักสองบางแคกรุงเทพมหานคร10160
62วัดสร้อยทองวัดสร้อยทองบางซื่อบางซื่อกรุงเทพมหานคร10800
63คณะเขตพระโขนง-บางนา รก.วัดวชิรธรรมสาธิตบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร10260
64วัดบางนาในวัดบางนาในบางนาใต้บางนากรุงเทพมหานคร10260
65วัดศรีเอี่ยมวัดศรีเอี่ยมบางนาใต้บางนากรุงเทพมหานคร10260
66วัดเทพากรวัดเทพากรบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร10700
67คณะเขตบางพลัดวัดดาวดึงษารามบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร10700
68วัดอาวุธวิกสิตารามวัดอาวุธวิกสิตารามบางพลัดบางพลัดกรุงเทพมหานคร10700
69วัดคฤหบดีวัดคฤหบดีบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร10700
70วัดดาวดึงษารามวัดดาวดึงษารามบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร10700
71วัดภคินีนาถวัดภคินีนาถบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร10700
72วัดอมรคีรีวัดอมรคีรีบางยี่ขันบางพลัดกรุงเทพมหานคร10700
73วัดมหาพฤฒาราม รก.วัดมหาพฤฒารามมหาพฤฒารามบางรักกรุงเทพมหานคร10500
74วัดหัวลำโพงวัดหัวลำโพงสี่พระยาบางรักกรุงเทพมหานคร10500
75วัดปทุมวนารามวัดปทุมวนารามปทุมวันปทุมวันกรุงเทพมหานคร10330
76วัดบรมนิวาสวัดบรมนิวาสปทุมวันปทุมวันกรุงเทพมหานคร10330
77วัดพระพิเรนทร์วัดพระพิเรนทร์บ้านบาตรป้อมปราบฯกรุงเทพมหานคร10100
78วัดสระเกศวัดสระเกศบ้านบาตรป้อมปราบฯกรุงเทพมหานคร10100
79วัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทราวาสวัดเทพศิรินทร์ป้อมปราบฯกรุงเทพมหานคร10100
80วัดโสมนัสวิหารวัดโสมนัสวิหารวัดโสมนัสป้อมปราบฯกรุงเทพมหานคร10100
81วัดธรรมมงคลวัดธรรมมงคลบางจากพระโขนงกรุงเทพมหานคร10260
82วัดปากน้ำวัดปากน้ำปากคลองภาษีเจริญภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร10160
83คณะเขตภาษีเจริญวัดประยุรวงศาวาสวัดกัลยาณ์ธนบุรีกรุงเทพมหานคร10600
84วัดชัยฉิมพลีวัดชัยฉิมพลีบางแวกภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร10160
85วัดนิมมานรดีวัดนิมมานรดีบางหว้าภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร10160
86คณะเขตมีนบุรีวัดบำเพ็ญเหนือมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร10510
87วัดแสนสุขวัดแสนสุขมีนบุรีมีนบุรีกรุงเทพมหานคร10510
88คณะเขตราษฎร์บูรณะวัดทองนพคุณคลองสานคลองสานกรุงเทพมหานคร10600
89คณะเขตลาดกระบังวัดลานบุญลาดกระบังลาดกระบังกรุงเทพมหานคร10520
90วัดธาตุทองวัดธาตุทองพระโขนงเหนือวัฒนากรุงเทพมหานคร10110
91คณะเขตสวนหลวงวัดปากบ่อสวนหลวงสวนหลวงกรุงเทพมหานคร10250
92วัดไตรมิตรวิทยารามวัดไตรมิตรวิทยารามสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร10100
93วัดจักรวรรดิราชาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสจักรวรรดิ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร10100
94วัดบพิตรพิมุขวัดบพิตรพิมุขจักรวรรดิ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร10100
95คณะเขตสัมพันธวงศ์วัดไตรมิตรวิทยารามสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร10100
96วัดชัยชนะสงครามวัดชัยชนะสงครามสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร10100
97วัดปทุมคงคาวัดปทุมคงคาสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร10100
98วัดสัมพันธวงศ์วัดสัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์สัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานคร10100
99วัดยานนาวาวัดยานนาวายานนาวาสาทรกรุงเทพมหานคร10120
100คณะเขตคลองสามวา รก.วัดสุทัศนเทพวรารามวัดราชบพิธพระนครกรุงเทพมหานคร10200
101คณะเขตทุ่งครุวัดราชวรินทร์บุคคโลธนบุรีกรุงเทพมหานคร10600
102คณะเขตบางบอนวัดบางบอนบางบอนใต้บางบอนกรุงเทพมหานคร10150
103คณะเขตประเวศวัดอมรินทรารามศิริราชบางกอกน้อยกรุงเทพมหานคร10700
104วัดกระทุ่มวัดกระทุ่มประเวศประเวศกรุงเทพมหานคร10250
105คณะเขตลาดพร้าววัดลาดปลาเค้าจรเข้บัวลาดพร้าวกรุงเทพมหานคร10230
106คณะเขตบึงกุ่มวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามพระบรมมหาราชวังพระนครกรุงเทพมหานคร10200
107คณะเขตสายไหมวัดชัยพฤกษมาลาตลิ่งชันตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร10170
108คณะเขตหนองจอกวัดสามพระยาวัดสามพระยาพระนครกรุงเทพมหานคร10200
109คณะเขตยานนาวาวัดด่านบางโพงพางยานนาวากรุงเทพมหานคร10120
110วัดทองบนวัดทองบนบางโพงพางยานนาวากรุงเทพมหานคร10120
111คณะสงฆ์จีนนิกาย รก.วัดโพธิ์แมนคุณารามช่องนนทรียานนาวากรุงเทพมหานคร10120
112กระบี่วัดกระบี่น้อยกระบี่น้อยเมืองกระบี่81000
113กาญจนบุรีวัดไชยชุมพลชนะสงครามบ้านใต้เมืองกาญจนบุรี71000
114กาญจนบุรี (ธ)วัดสิริกาญจนารามท่ามะขามเมืองกาญจนบุรี71000
115กาฬสินธุ์วัดสว่างคงคากาฬสินธุ์เมืองกาฬสินธุ์46000
116กาฬสินธุ์ (ธ)วัดวีระวงศาวาสสมเด็จสมเด็จกาฬสินธุ์46150
117กำแพงเพชรวัดพระบรมธาตุนครชุมเมืองกำแพงเพชร62000
118กำแพงเพชร-พิจิตร (ธ)วัดไพรสณฑ์รัตนารามคลองน้ำไหลคลองลานกำแพงเพชร62180
119ขอนแก่นวัดหนองกุงหนองกุงน้ำพองขอนแก่น40140
120ขอนแก่น (ธ)วัดศรีจันทร์ในเมืองเมืองขอนแก่น40000
121จันทบุรีวัดโค้งสนามเป้าท่าช้างเมืองจันทบุรี22000
122จันทบุรี (ธ)วัดวิเวการามบางกะจะเมืองจันทบุรี22000
123ฉะเชิงเทราวัดโสธรวรารามหน้าเมืองเมืองฉะเชิงเทรา24000
124ฉะเชิงเทรา (ธ)วัดสมานรัตนารามบางแก้วเมืองฉะเชิงเทรา24000
125ชลบุรีวัดบางพระบางพระศรีราชาชลบุรี20110
126ชลบุรี (ธ)วัดญาณสังวรารามห้วยใหญ่บางละมุงชลบุรี20260
127ชัยนาทวัดพระบรมธาตุชัยนาทเมืองชัยนาทชัยนาท17000
128ชัยนาท (ธ)วัดดอนตูมกมลาวาสหนองบัววัดสิงห์ชัยนาท17120
129ชัยภูมิวัดไพรีพินาศในเมืองเมืองชัยภูมิ36000
130ชัยภูมิ (ธ)วัดศรีแก้งคร้อช่องสามหมอแก้งคร้อชัยภูมิ36150
131ชุมพรวัดราชบุรณะท่ามะพลาหลังสวนชุมพร86110
132ชุมพร (ธ) รก.วัดเขาดินทุ่งคาเมืองชุมพร86100
133เชียงรายวัดพระธาตุผาเงาเวียงเชียงแสนเชียงราย57150
134เชียงราย (ธ)วัดบ้านเหล่าทุ่งก่อเวียงเชียงรุ้งเชียงราย57210
135เชียงใหม่วัดท่าตอนท่าตอนแม่อายเชียงใหม่50280
136เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน (ธ)วัดป่าดาราภิรมย์ริมใต้แม่ริมเชียงใหม่50180
137ตรังวัดกะพังสุรินทร์ทับเที่ยงเมืองตรัง92000
138ตราดวัดบางปรือห้วยแร้งเมืองตราด23000
139ตราด (ธ)วัดวรดิตถารามวังกระแจะเมืองตราด23000
140ตากวัดโคกพลูหนองหลวงเมืองตากตาก63000
141ตาก (ธ)วัดสีตลารามระแหงเมืองตาก63000
142นครนายกวัดพราหมณีบ้านใหญ่เมืองนครนายก26000
143นครนายก (ธ)วัดตำหนักสาลิกาเมืองนครนายก26000
144นครปฐมวัดบางช้างเหนือคลองใหม่สามพรานนครปฐม73110
145นครปฐม (ธ)วัดสิริวัฒนารามศาลายาพุทธมณฑลนครปฐม73170
146นครพนมวัดสว่างสุวรรณารามหนองแสงเมืองนครพนม48000
147นครพนม (ธ)วัดศรีเทพประดิษฐารามในเมืองเมืองนครพนม48000
148นครราชสีมาวัดบึงในเมืองเมืองนครราชสีมา30000
149นครราชสีมา (ธ)วัดศาลาทองในเมืองเมืองนครราชสีมา30000
150นครศรีธรรมราชวัดประดู่พัฒนารามท่าวังเมืองนครศรีธรรมราช80000
151นครศรีธรรมราช (ธ)วัดพระมหาธาตุในเมืองเมืองนครศรีธรรมราช80000
152นครสวรรค์วัดนครสวรรค์ปากน้ำโพเมืองนครสวรรค์60000
153นครสวรรค์ (ธ)วัดแสงธรรมสุทธารามชุมแสงชุมแสงนครสวรรค์60120
154นนทบุรีวัดบัวขวัญบางกระสอเมืองนนทบุรี11000
155นนทบุรี (ธ)วัดราษฎร์นิยมราษฎร์นิยมไทรน้อยนนทบุรี11000
156นราธิวาสวัดทองดีประชารามสุไหง-โกลกสุไหง-โกลกนราธิวาส96120
157น่านวัดพญาภูในเวียงเมืองน่าน55000
158บึงกาฬวัดเซกาเจติยารามเซกาเซกาบึงกาฬ38150
159บึงกาฬ (ธ)วัดเนินแสงทองป่งไฮเชกาบึงกาฬ38220
160บุรีรัมย์วัดกลางในเมืองเมืองบุรีรัมย์31000
161บุรีรัมย์ (ธ)วัดทุ่งโพธิ์อิสาณเมืองบุรีรัมย์31000
162ปทุมธานีวัดประยูรธรรมารามคูคตลำลูกกาปทุมธานี12130
163ปทุมธานี (ธ)วัดโบสถ์บางกระบือสามโคกปทุมธานี12160
164ประจวบคีรีขันธ์วัดกุยบุรีกุยบุรีกุยบุรีประจวบคีรีขันธ์77150
165ประจวบคีรีขันธ์ (ธ)วัดธรรมิการามประจวบคีรีขันธ์เมืองประจวบคีรีขันธ์77000
166ปราจีนบุรีวัดศรีโพธิมาลัยท่าตูมศรีมหาโพธิปราจีนบุรี25140
167ปราจีนบุรี (ธ)วัดบ้านโง้งโพธิ์งามประจันตคามปราจีนบุรี25130
168ปัตตานีวัดควนนอกควนปะนาเระปัตตานี94190
169ปัตตานี-ยะลา-นราธิวาส (ธ)วัดมะปริงวารีรามจะรังยะหริ่งปัตตานี94150
170พระนครศรีอยุธยาวัดบรมวงศ์อิศรวรารามสวนพริกพระนครศรีอยุธยาพระนครศรีอยุธยา13000
171พระนครศรีอยุธยา (ธ)วัดนิเวศธรรมประวัติบ้านเลนบางปะอินพระนครศรีอยุธยา13160
172พะเยาวัดศรีโคมคำเวียงเมืองพะเยา56000
173พะเยา-น่าน (ธ)วัดรัตนวนารามท่าวังทองเมืองพะเยา56000
174พังงาวัดนิคมสโมสรนาเตยท้ายเหมืองพังงา82120
175พังงา-ระนอง (ธ)วัดควนกะไหลกะไหลตะกั่วทุ่งพังงา82140
176พัทลุงวัดคูหาสวรรค์คูหาสวรรค์เมืองพัทลุง93000
177พัทลุง (ธ)วัดจรณารามเขาชัยสนเขาชัยสนพัทลุง93130
178พิจิตรวัดท่าหลวงในเมืองเมืองพิจิตร66000
179พิษณุโลกวัดพระศรีรัตนมหาธาตุในเมืองเมืองพิษณุโลก65000
180พิษณุโลก (ธ)วัดอภัยสุพรรณภูมิไผ่ล้อมบางกระทุ่มพิษณุโลก65110
181เพชรบุรีวัดหนองจอกหนองจอกท่ายางเพชรบุรี76130
182เพชรบุรี (ธ)วัดสหธรรมิการามท่ายางท่ายางเพชรบุรี76130
183เพชรบูรณ์วัดมหาธาตุในเมืองเมืองเพชรบูรณ์67000
184เพชรบูรณ์ (ธ)วัดเพชรวรารามในเมืองเมืองเพชรบูรณ์67000
185แพร่วัดพระบาทมิ่งเมืองในเวียงเมืองแพร่54000
186ภูเก็ตวัดมงคลนิมิตรตลาดใหญ่เมืองภูเก็ต83000
187ภูเก็ต-ตรัง-กระบี่ (ธ) รก.วัดบุรณศิริมาตยารามศาลเจ้าพ่อเสือพระนครกรุงเทพมหานคร10200
188มหาสารคามวัดมหาชัยตลาดเมืองมหาสารคาม44000
189มหาสารคาม (ธ)วัดป่าวังเลิงท่าขอนยางกันทรวิชัยมหาสารคาม44150
190มุกดาหารวัดศรีบุญเรืองศรีบุญเรืองเมืองมุกดาหาร49000
191มุกดาหาร (ธ)วัดสุทธิธรรมรังสิยานุสรณ์โชคชัยนิคมคำสร้อยมุกดาหาร49130
192แม่ฮ่องสอนวัดพระธาตุดอยกองมูจองคำเมืองแม่ฮ่องสอน58000
193ยโสธรวัดมหาธาตุในเมืองเมืองยโสธร35000
194ยโสธร (ธ)วัดพระพุทธบาทยโสธรหัวเมืองมหาชนะชัยยโสธร35130
195ยะลาวัดเวฬุวันสะเตงเมืองยะลา95000
196ร้อยเอ็ดวัดบ้านเปลือยใหญ่รอบเมืองเมืองร้อยเอ็ด45000
197ร้อยเอ็ด (ธ)วัดมิ่งเมืองกลางเสลภูมิร้อยเอ็ด45120
198ระนองวัดสุวรรณคีรีวิหารบางริ้นเมืองระนอง85000
199ระยองวัดเนินพระเนินพระเมืองระยอง21000
200ระยอง (ธ)วัดสารนาถธรรมารามทางเกวียนแกลงระยอง21110
201ราชบุรีวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามแพงพวยดำเนินสะดวกราชบุรี70130
202ราชบุรี (ธ)วัดอมรินทรารามโคกหม้อเมืองราชบุรี70000
203ลพบุรีวัดกวิศรารามท่าหินเมืองลพบุรี15000
204ลพบุรี (ธ)วัดพระนางจามเทวีบางขันหมากเมืองลพบุรี15000
205ลำปางวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดารามเวียงเหนือเมืองลำปางลำปาง52000
206ลำปาง-แพร่ (ธ)วัดสามัคคีบุญญารามพระบาทเมืองลำปาง52000
207ลำพูนวัดพระธาตุหริภุญชัยในเมืองเมืองลำพูน51000
208เลยวัดศรีบุญเรืองวังสะพุงวังสะพุงเลย42130
209เลย (ธ)วัดศรีสุทธาวาสกุดป่องเมืองเลย42000
210ศรีสะเกษวัดมหาพุทธารามเมืองใต้เมืองศรีสะเกษ33000
211ศรีสะเกษ (ธ)วัดป่าศรีสำราญหนองครกเมืองศรีสะเกษ33000
212สกลนครวัดพระธาตุเชิงชุมพระธาตุเชิงชุมเมืองสกลนคร47000
213สกลนคร (ธ)วัดป่าสุทธาวาสธาตุเชิงชุมเมืองสกลนคร47000
214สงขลาวัดโคกสมานคุณหาดใหญ่หาดใหญ่สงขลา90110
215สงขลา-สตูล (ธ)วัดดอนรักบ่อยางเมืองสงขลา90000
216สตูลวัดชนาธิปเฉลิมพิมานเมืองสตูล91000
217สมุทรปราการวัดบางพลีใหญ่ในบางพลีใหญ่บางพลีสมุทรปราการ10540
218สมุทรปราการ (ธ)วัดอาษาสงครามตลาดพระประแดงสมุทรปราการ10130
219สมุทรสงครามวัดประดู่วัดประดู่อัมพวาสมุทรสงคราม75110
220สมุทรสงคราม (ธ)วัดเกตการามโรงหีบบางคนทีสมุทรสงคราม75120
221สมุทรสาครวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสรยกกระบัตรบ้านแพ้วสมุทรสาคร74120
222สมุทรสาคร (ธ)วัดราษฎร์ศรัทธากะยารามหลักสามบ้านแพ้วสมุทรสาคร74120
223สระแก้ววัดหนองกะพ้อสระแก้วเมืองสระแก้ว27000
224สระแก้ว (ธ)วัดป่าอรัญวาสีคลองน้ำใสอรัญประเทศสระแก้ว27120
225สระบุรีวัดมงคลชัยพัฒนาเขาดินพัฒนาเฉลิมพระเกียรติสระบุรี18000
226สระบุรี (ธ)วัดพระพุทธแสงธรรมหนองนากหนองแคสระบุรี18230
227สิงห์บุรีวัดพระนอนจักรสีห์จักรสีห์เมืองสิงห์บุรี16000
228สิงห์บุรี (ธ)วัดกระทุ่มปี่โพธิ์ชัยอินทร์บุรีสิงห์บุรี16110
229สุโขทัยวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมศรีนครศรีนครสุโขทัย64180
230สุโขทัย (ธ)วัดป่าบนเนินลานหอยบ้านด่านลานหอยสุโขทัย64140
231สุพรรณบุรีวัดดอนเจดีย์ดอนเจดีย์ดอนเจดีย์สุพรรณบุรี72170
232สุพรรณบุรี (ธ)วัดหลักเมตรสนามคลีเมืองสุพรรณบุรี72230
233สุราษฎร์ธานีวัดไตรธรรมารามตลาดเมืองสุราษฎร์ธานี84000
234สุราษฎร์ธานี (ธ)วัดธรรมบูชาท้ายตลาดเมืองสุราษฎร์ธานี84000
235สุรินทร์วัดศาลาลอยในเมืองเมืองสุรินทร์32000
236สุรินทร์ (ธ)วัดสุทธิธรรมารามนอกเมืองเมืองสุรินทร์สุรินทร์32000
237หนองคายวัดโพธิ์ชัยในเมืองเมืองหนองคาย43000
238หนองคาย (ธ)วัดอรัญญวาสีท่าบ่อท่าบ่อหนองคาย43110
239หนองบัวลำภูวัดพัชรกิติยาภารามหนองหว้าเมืองหนองบัวลำภู39000
240หนองบัวลำภู (ธ)วัดพิศาลรัญญาวาสหนองบัวเมืองหนองบัวลำภู39000
241อ่างทองวัดอ่างทองบางแก้วเมืองอ่างทองอ่างทอง14000
242อ่างทอง (ธ)วัดเฉลิมกาญจนาภิเษกราชสถิตไชโยอ่างทอง14140
243อำนาจเจริญวัดบ่อชะเนงหนองแก้วหัวตะพานอำนาจเจริญ37240
244อำนาจเจริญ (ธ)วัดสำราญนิเวศบุ่งเมืองอำนาจเจริญ37000
245อุดรธานีวัดมัชฌิมาวาสหมากแข้งเมืองอุดรธานี41000
246อุดรธานี (ธ)วัดโพธิสมภรณ์หมากแข้งเมืองอุดรธานี41000
247อุตรดิตถ์วัดท่าไม้เหนือบ้านหม้อพิชัยอุตรดิตถ์53120
248อุตรดิตถ์ (ธ)วัดพระแท่นศิลาอาสน์ทุ่งยั้งลับแลอุตรดิตถ์53130
249อุทัยธานีวัดหนองขุนชาติหนองสรวงหนองฉางอุทัยธานี61110
250อุทัยธานี (ธ)วัดเขาฆ้องชัยลานสักลานสักอุทัยธานี61160
251อุบลราชธานีวัดมณีวนารามในเมืองเมืองอุบลราชธานี34000
252อุบลราชธานี (ธ)วัดศรีอุบลรัตนารามในเมืองเมืองอุบลราชธานี34000